Pro’98 maakt zich nog steeds zorgen om leerlingenvervoer

Pro’98 maakt zich nog steeds zorgen om leerlingenvervoer

Wij hebben 21 augustus schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van vele klachten over het leerlingenvervoer. We hebben daarna mede op ons verzoek hierover gesproken in de commissievergadering, waarin de wethouder op het verzoek van Pro’98 aangaf te willen onderzoeken of het uit handen geven van de regiefunctie een van de oorzaken zou kunnen zijn van de problemen.

We zijn inmiddels een aantal maanden verder en de regiefunctie ligt voorlopig weer bij de vervoerders zelf. Toch krijgen wij de afgelopen maanden nog steeds erg veel klachten binnen over het leerlingen vervoer. Dat is de afgelopen weken niet minder geworden. Omdat het hier gaat om een zorgvraag voor zeer kwetsbare kinderen, zien wij de urgentie om hier wederom vragen over te stellen. Mijn fractie is zich er van bewust dat we binnenkort een evaluatie kunnen verwachten, maar mijn fractie wil er door middel van deze vragen op aandringen om zo snel mogelijk waar dat kan verbeteringen door te voeren.

De klachten die wij binnen krijgen zijn divers: Zowel bij het individueel vervoer als bij het leerlingenvervoer is het vervoer nog steeds niet in alle gevallen naar behoren geregeld. Routes wijzigen continu, er komen onaangekondigd nieuwe chauffeurs langs of chauffeurs zijn te laat met het ophalen en brengen van de leerlingen. Ouders hebben het gevoel dat zij steeds opnieuw moeten uitleggen hoe de situatie in elkaar zit. Ouders krijgen pas weken later antwoord. We krijgen iedere week wel een klacht van deze omvang binnen. Dit kost zowel de kinderen waar het over gaat, als de ouders enorm veel energie.

1. Een van de problemen blijft de communicatie. Wat kan het college op korte termijn doen om dit te verbeteren?
3. We zijn ons er van bewust dat iedere casus er 1 is en dat er niet gemakkelijk 1 oorzaak is aan te wijzen. Wel lijkt het er nu op dat er toch een zeker patroon lijkt te ontstaan in de gemaakte fouten. Kan het college hier al iets meer over zeggen?
4. Is het mogelijk om in de regio Foodvalley of bij de gemeente Barneveld met een apart noodnummer te werken, zodat de gemeente snel kan schakelen bij problemen of ziet het college andere mogelijkheden om op korte termijn iets aan de problemen te doen?
5. Wanneer kunnen wij de evaluatie verwachten?

Met vriendelijke groet,

Frank van der Lubbe
Pro’98Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld