Dynamisch, Duurzaam, Verbonden

Dynamisch, Duurzaam, Verbonden

Vanmorgen presenteerde de nieuwe coalitie, waar Pro’98 sinds 12 jaar weer deel van uitmaakt, zijn coalitieakkoord. De titel is Dynamisch, Duurzaam, Verbonden.

Dat lees je goed. Het komt heel dicht in de buurt van ons eigen verkiezingsprogramma Dynamisch, Duurzaam, Dichtbij! Deze titel geeft goed onze inbreng in dit nieuwe coalitieakkoord weer. Een selectie daaruit zet ik hieronder op een rijtje.

Cultuur krijgt eindelijk weer de aandacht die het verdient. Structurele subsidie voor het Schaffelaartheater ligt nu vast, met Be Creative gaat de gemeente cultuur stimuleren en cultuurmakers worden bij beleid betrokken. Cultuur als onderdeel van André van de Burgwals wethoudersportefeuille!

Onze wens om onderwijs breder aan te pakken dan alleen huisvesting is gehonoreerd. Zo wordt de band tussen onderwijs en bedrijfsleven versterkt en gaat de gemeente de behoefte aan openbaar voortgezet onderwijs onderzoeken.

Veel aandacht ook voor groen. We gaan schoolpleinen vergroenen en er komen groene rondjes en slingers in en om de kernen, inclusief bewegingsmateriaal. En niet te vergeten, de gemeente stelt een register van beeldbepalende bomen op, een oude wens van Pro’98.

Zoals de titel aangeeft krijgt duurzaamheid een prominente plek in het programma. Alle coalitiepartijen onderschrijven de noodzaak van een inhaalslag om de doelstellingen te halen. We zetten sterk in op een mix van zon- en windenergie, energie uit mestvergisters en eventuele nieuwe mogelijkheden. De luchtkwaliteit moet beter; houtstook gaan we verminderen. De dorpspromotie wordt versterkt en organisatoren van evenementen krijgen ondersteuning met promotie en advies.

Die steun komt er ook, onder andere in financiële zin, voor sport- en andere verenigingen. Het masterplan buitensportaccommodaties wordt uitgevoerd, belangrijk voor onder andere Norschoten, Overbeek en Roeleneng. Zelfs ons idee voor onderzoek naar een atletiekbaan kreeg een plek in het coalitieprogramma!

Openbaar vervoer, waaronder een actieve lobby voor een regiosprinter (Amersfoort-Apeldoorn) met stops in Barneveld-Noord en Stroe èn goede fietsvoorzieningen staan er eveneens in.

En alle coalitiegenoten vinden het belangrijk “dat iedereen kan en mag meedoen aan onze samenleving, zich ontplooit, naar vermogen meedoet en waar problemen vroegtijdig worden onderkend en ondervangen. Een samenleving waarin we samen leven, naar elkaar luisteren en er voor elkaar zijn, ook al verschillen we van elkaar”.

Kortom een coalitieprogramma waar Pro’98 graag mee voor de dag komt!Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld