Jaarverslag en afscheid Gerard van den Hengel

Jaarverslag en afscheid Gerard van den Hengel

Voorzitter,

Een jaarverslag voorzien van een krulletje door de accountant. De gemeente Barneveld weet haar schuldpositie te verlagen en realiseert dit ondanks dat zij investeringen doet.

Uiteraard moeten wij als raad scherp blijven op de schuldquote, maar rente en aflossing concurreren nu eenmaal als het gaat om het doen van zinvolle uitgaven waar wij met elkaar profijt van hebben.

We sluiten met dit jaarverslag een bijzondere periode af. Jaren waarin scherp aan de wind moest worden gezeild, de broekriem stevig werd aangetrokken, voorzieningen moesten worden getroffen en de crisis zijn sporen naliet.

Het waren de jaren waarin Gerard van den Hengel de Barneveldse schatkist bewaakte. Dat begon vanuit een gemeente in een benadeelde positie, de Haagse ‘verdeelsleutels’ waren ons niet goed gezind. Wat resulteerde in een verhoging van de OZB die door de heer Van den Hengel dermate goed werd gevisualiseerd, dat ik zelfs twaalf jaar later, gecorrigeerd voor de inflatie uiteraard, nog precies weet dat de OZB in 2006 met twee eenheden omhoog moest.

Het bleek overigens, zoals eerder geschetst, nog maar het begin te zijn, de crisis lag toen nog voor ons.

Ook in dit jaarverslag vinden we enkele onderwerpen terug waaraan wethouder Van den Hengel kleur gaf. Met veel enthousiasme en inzet lobbyde hij voor de verglazing van het buitengebied. Bang dat ik was voor de stroperigheid van deze procedure, voorzag ik dat 5G er eerder zou zijn… Maar het moet gezegd, standvastig en ‘een tikkeltje’ eigenwijs hield de heer Van den Hengel vast en kreeg de schop in de grond! Die schop ging ook in de grond voor een tunnel bij de Harselaar. De aanloop was politiek gezien hevig, het idee was groots met vier banen, de tijd beperkt. Het leverde een stevige interpellatie op met Pro’98, want met wie communiceert de wethouder nu eerder, met de krant of met de raad? Een tunnelbak met twee banen ligt er inmiddels, de weg moet nog worden geasfalteerd, maar Harselaar Zuid groeit als kool.

Een ander item uit de koker van deze wethouderl is toch wel die containerterminal. Het raadsuitje ging in 2012 niet geheel toevallig richting Rotterdam. Het havenbedrijf hield een gloedvol betoog, de tuv’s vlogen ons om de oren, onderzoek op onderzoek volgde, initiatiefnemers kwamen en gingen, maar het onderwerp bleef op de agenda en is terug te vinden in talloze documenten, begrotingen en jaarverslagen. De toekomst zal ons gaan leren of de tuv’s vergezeld van bulk tot een succesvolle businesscase zullen leiden, maar zeker is dat het aan het enthousiasme van de heer Van den Hengel niet zal hebben gelegen.
Gerard, jij sluit vanavond een bijzondere periode af waarin jij twaalf jaar onderdeel uitmaakte van het Barneveldse College en daarvoor ruim 16 jaar raadslid in deze gemeente.

Ik wens jou namens de fractie van Pro’98 veel succes in de stappen die jij de komende jaren zult gaan zetten, wijsheid aan de andere kant van de IJssel, en danken je voor de onaflatende inspanningen die jij op geheel eigenwijze voor de gemeente Barneveld hebt geleverd.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld