Sociaal domein; Sport, cultuur, inclusiviteit en vaccinatiebeleid

Sociaal domein; Sport, cultuur, inclusiviteit en vaccinatiebeleid

Het is een mooi en compleet document waarin de breedte van het Sociaal Domein goed wordt weergegeven. Ik beperk mij tot enkele opmerkingen en aandachtspunten.

Sport & Cultuur 

Wij zijn heel enthousiast met de wijze waarop het college deze twee pijlers een plek heeft gegeven in dit beleidsplan. De eerste stappen die zijn gezet om een culturele platform op te tuigen en deze een structureel karakter te geven, juichen wij van harte toe.

Inclusiviteit Wij hoorden onlangs dat de muziekschool voor mindervalide een lastig te trotseren gebouw kan zijn omdat een goede lift ontbreekt. Bent u op de hoogte van deze technische beperking, zijn u hierover concrete klachten bekend, en kunt u ons informeren over de wijze waarop mindervaliden toch gebruik kunnen maken van het muziekonderwijs op de muziekschool?

Vaccinaties Tenslotte, vaccinaties. In de commissie werd gesproken over de effecten van ons piepjonge, maar inmiddels lokaal vormgegeven vaccinatiebeleid. Dit thema verdient vanavond nog enkele woorden. Zeker als in de Barneveldse Krant gesteld wordt dat er twijfels zouden bestaan over de effectiviteit van vaccineren. De realiteit is voorzitter, dat het vaccinatiebeleid slachtoffer is geworden van zijn eigen succes. De angst tegen vaccinaties is, juist door het succes in afgelopen decennia, groter dan de angst voor de ziekten waartegen wordt ingeënt en inmiddels al enkele generaties niet meer mee geconfronteerd zijn. Het is een feit dat vaccinaties voor meer geredde levens hebben gezorgd dan de introductie van veiligheidsgordels en kinderstoeltjes bij elkaar.

Ouders moeten neutraal worden voorgelicht, maar wat daarbij niet helpt is de suggestie dat er geen wetenschappelijke consensus zou bestaan. De wetenschap is heel helder op dit terrein, maar onduidelijke communicatie via allerlei kanalen voedt twijfel. Wij zijn dan ook zeer content met de toezegging van de wethouder om een GGD-arts uit te nodigen daarover de raad bij te praten. Het effect van groepsimmuniteit verdwijnt immers razendsnel als de percentages zakken onder de streefwaarden. Dit onderwerp is ons te belangrijk om onduidelijkheid over te laten bestaan.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld