Dialooggroepen Strategische Agenda

Dialooggroepen Strategische Agenda

Anders dan de Food Valley helix heeft Regio Amersfoort bedacht juist met behulp van Raadsleden tot een nieuwe strategische agenda te komen. Een innovatieve vorm van agendavorming die mij een beetje deed denken aan dat wat door de Europese Commissie comitologie wordt genoemd en waar comités van vertegenwoordigers een advies formuleren over voorgestelde maatregelen. Mocht het gaan om onderzoek, dan verbindt de Europese Commissie zwaardere conclusies aan de mening van het comité, dan wanneer het gaat om raadpleging. Maar het werk van de comités wordt serieus genomen.

In die lijn kijkt Pro’98 ook naar het werk van de dialooggroepen. De gemeenteraad van Nijkerk heeft daar in haar Zienswijze heldere aan- en opmerkingen bij geplaatst, die willen wij van harte ondersteunen. Zeker als het gaat om de dubbele pet die wij op hebben, in zowel Regio FoodValley als Regio Amersfoort. Wat Pro’98 alleen niet wil, is het proces nu al aan armen en benen binden. De besluitvorming is uiteindelijk aan onze gemeenteraad zelf, los van dat wat uit de dialooggroepen terugkomt. Wij zijn er te allen tijde zelf bij om te zeggen of onderwerpen voor ons relevant zijn of niet en of wij om gemotiveerde redenen daarop af willen wijken. Zeker met het oog op thema’s die wij al in FV verband oppakken, zoals de Regionale Energie Strategie.

Op vlak van verduurzaming in woningbouw, maar ook in co2 reductie, kunnen wij heel goed aansluiten bij de kennis en de kunde die in Regio Amersfoort aanwezig is. Daar draaien al warmtenetten, worden laadpalen in twee richtingen geplaatst zodat de elektrische auto als accu kan functioneren. Maar ook de realisatie van lokale energievoorzieningen in Regio Amersfoort heeft effect op de randen van onze eigen gemeente als het gaat om bijvoorbeeld geothermie, zonneparken en windmolens.

Laten wij de inhoud prevaleren boven een discussie over de vorm, daar heeft later niemand het meer over. Wel over successen die we hopelijk kunnen boeken in onderlinge verbondenheid! Ik ken de houding van de Barneveldse gemeenteraad inmiddels een beetje,  als het gaat om de positie ten aanzien van regionale samenwerkingen. Ik maak mij dan ook geen enkele zorgen, dat wij daarin niet onafhankelijk of autonoom kunnen blijven besluiten.

Arjen Korevaar