Het einde van de gedoogketen

Het einde van de gedoogketen

Ik zie een aandoenlijk beeld voor me. Een groep veertig plussers die jaarlijks braaf een verlenging van hun gedoogbeschikking aanvragen om wekelijks samen een biertje te kunnen drinken. Dit omdat ze die nou eenmaal ooit tot gedoogkeet zijn benoemd. Beleid van tien jaar geleden wat zijn vruchten heeft afgeworpen. Er zijn er nog maar vijf van over. Nog een paar jaar en onze gemeente is keetloos.. Ook wel passief uitsterfbeleid genoemd. En terwijl we al tien jaar heel passief uitsterfbeleid toepassen, komen er in de tussentijd heel actief allemaal keten bij in onze gemeente. Alleen die kennen we officieel niet.

Volgens de gemeente zijn het er zo’n 15 tot 20 maar voor het financiële plaatje is voor het gemak met 30 keten gerekend. En die gaat de gemeente nu in kaart brengen. Want ook al kennen we ze niet, er zijn wel vermoedens, namelijk dat er in deze keten sprake is van overmatig alcohol en drugsmisbruik. Voorzitter, wij willen graag na de inventarisatie bij stap 2 van het stappenplan geïnformeerd worden als Raad over het aantal ketens wat de gemeente uiteindelijk in kaart heeft kunnen brengen. Het liefst zo snel mogelijk want die inventarisatie staat voor het najaar 2019. Ook willen we daarna gedurende de komende twee jaar geïnformeerd worden over de gesprekken die worden gevoerd en de mogelijke gevaren waar we mee te maken hebben. Dan krijgen we een beter beeld van de problematiek dan de schattingen en vermoedens waar we nu over lezen in de notitie. graag een toezegging dat wij deze informatie mogen ontvangen.

Keet de Blokhut uit gemeente Zwartewaterland, die mogen we als gemeente wel een bedankbrief sturen, of als cadeautje een plaatsnaam bord van onze mooie gemeente om daar aan de muur te bevestigen. Dankzij deze keet en de uitspraak die de rechter hierover heeft gedaan zijn er straks nog twee soorten keten:
Illegale keten. Daarover bestaat geen discussie. Handhaven!
En legale keten waarin een kleine groep jongeren bij elkaar komen zonder dat er geld wordt verdiend.

Is het niet verstandig om vanaf 2020 helemaal te stoppen met de gedoogbeschikking en deze vijf keten ook als legale keet te zien (mits ze aan de voorwaarden voldoen)? Graag een toezegging.

We hebben de afgelopen commissie met de jongerenraad over horeca gesproken. Daar is professioneel toezicht op de jongeren, wordt aan brandveiligheid voldaan, is er vaak de optie van openbaar vervoer en wordt in de gaten gehouden of er te veel wordt gedronken. Als dank krijgen de horeca ondernemers boetes als ze iets over het hoofd zien. Maar bij keten weten we het eigenlijk niet. Daarom is voor legale keten nu dit plan opgesteld. We gaan met ze in gesprek. Hartstikke goed. Bewustzijn creëren, ook wijzen op de verantwoordelijkheid van de ouders die mogelijk alcohol en drugs misbruik toestaan op hun terrein of later in het verkeer en informeren over brandveiligheid. En gaat het niet goed, wordt de openbare orde verstoort of is de volksgezondheid in het geding, dan heeft de gemeente ook gewoon een handhavende taak. Pro’98 vindt het belangrijk dat er wordt ingegrepen als dat nodig is.

Ik hoop dat tijdens deze gesprekken met de keetbezoekers ook goed geluisterd wordt naar de jongeren. Waarom kiezen ze voor het bezoek aan een keet? Ontbreken er mogelijk uitgaansfaciliteiten in onze gemeente en welke rol ziet de gemeente hierin voor zichzelf? Ook deze signalen horen wij graag terug

Frank van der Lubbe