Vervolgstappen windenergie

Vervolgstappen windenergie

Ruim twee jaar geleden debatteerden we hier met volle tribunes over een proces dat, na het vaststellen van de NRD vorig jaar, heeft geleid tot het procesmemo dat nu voorligt. Vóór de commissie en de raad van december 2017 hadden wij, samen met de ChristenUnie duidelijk aangegeven dat we bepaald tégen het plaatsen van turbines in het Natura2000 gebied zouden zijn.

Soms wordt je ingehaald door de tijd, de omstandigheden of beide. In die decembervergadering gingen we als Pro’98, zeker niet van harte, akkoord met het onderzoeken van boslocaties, maar dan wel onder de conditie dat we dan ook echt álle locaties in de gehele gemeente zouden onderzoeken.

We hebben niet alleen een klimaatprobleem op te lossen, maar ook een stikstofprobleem, met vaak dezelfde veroorzakers, in belangrijke mate de op fossiele brandstoffen gebaseerde energie die we gebruiken. Alternatieven daarvoor hebben we hard nodig.

Het lijkt wel of iedereen zo zijn eigen favoriete alternatief heeft, dat dan ook bij voorkeur en wel morgen moet worden gebruikt. Maar, voorzitter, we hebben ze allemáál nodig, maar ze zijn niet allemaal ook nu beschikbaar.

Behalve zon en wind. Daarom is dit proces zo belangrijk. Om aan onze eigen doelstellingen te voldoen hebben we windenergie hard nodig. Maar dan wel op de meest geschikte plaatsen. Daar is de afgelopen periode onderzoek naar gedaan, en daar willen we later dit jaar een structuurvisie wind op baseren. En het ligt voor de hand dat we, zoals we dat eind 2017 en begin 2018 en begin vorig jaar hebben aangegeven, dat zorgvuldig met belanghebbenden bespreken.

Om daarmee de cirkel rond te maken: wij zijn er blij mee dat we nu weliswaar aangeven met welke locaties we de winddialoog willen starten, maar dat nadrukkelijk de overige geschikte locaties op de lijst blijven staan. Daarom waren we ook wel verbaasd over het amendement van de SGP en CDA om specifieke posities uit te zonderen. Dat vinden wij onverstandig. Datzelfde geldt voor het amendement van Lokaal Belang. Want wat ons betreft blijft staan: de héle gemeente, geen uitzonderingen. Dat was het besluit van de raad in december 2017, en wat ons betreft staat dat besluit nog steeds.

Martin LentinkPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld