Bloemendal: Groen, duurzaam, aardgasloos EN goedkope woningen

Bloemendal: Groen, duurzaam, aardgasloos EN goedkope woningen

Trefwoorden in dit bestemmingsplan Bloemendal I zijn: Groen, duurzaam, aardgasloos, inpassing in het bestaande landschap èn een acceptabel percentage goedkope woningen.
Dat is in lijn met het masterplan, dat de raad eerder voor dit gebied vaststelde. Pro’98 stemt dan ook graag met dit voorstel in.
Maar Bloemendal is ook één van de zeven, zogenoemde, doorbraakprojecten van de provincie. Die Doorbraakprojecten zijn een belangrijk onderdeel van het Actieplan Wonen. Daarmee wil de provincie de woningbouw in Gelderland stimuleren en, vooral ook, versnellen. Dat betekent voor de Doorbraakprojecten daadwerkelijke realisering in een korte periode, te weten in 5 jaar.

In zijn reactie op het actieplan zegt het college daar niet voor te voelen. Hier wordt al flink gebouwd en dat geldt ook voor de komende jaren.
Voor realisering van Bloemendal staat 10 jaar gepland. Daar wil het college aan vasthouden.
Tegelijk echter is er bij het college wel de wens gebruik te maken van andere maatregelen in het actieplan Wonen. Bijvoorbeeld de subsidie voor sociale en koopwoningbouw, het koopgarantfonds en meefinanciering van de starterslening.
Pro’98 wil daar in de commissie graag over doorpraten.

Maar vooruitlopend daarop hebben wij vanavond bij de vaststelling van dit bestemmingsplan nu al twee vragen:
1: Is het voor de provincie acceptabel dat wij selectief willen winkelen in het actieplan wonen?
2: Is het denkbaar dat de provincie onze gemeente de versnelde uitvoering van dit bestemmingsplan Bloemendal op zou kunnen of willen leggen?

Daar willen wij een reactie op van de wethouder.

Hilhardt Brul