Regio Amersfoort; Hoe verdelen we de ruimte?

Regio Amersfoort; Hoe verdelen we de ruimte?

Landelijk en regionaal is er volop aandacht voor de vraag hoe ons land er in  de toekomst uit moet zien. Waar is ruimte voor wonen, infrastructuur, natuur, economie, energie en landbouw. En vooral, hoe verdelen we die schaarse ruimte?

Dit raadsvoorstel van en over de regio Amersfoort is daar een sprekend voorbeeld van. De recente raadsinformatiebrief van de regio Food Falley over hetzelfde onderwerp was dat ook.

Wat wij als Pro’98 steeds meer missen is een actuele eigen integrale visie over de vraag waar we als gemeente Barneveld in 2040 en later willen staan. In de kadernota 2020-2023 en in de begroting voor volgend jaar besteedt het college daar weliswaar aandacht aan. Maar voorzitter, het tempo waarin het proces verloopt om tot die visie te komen verloopt veel te traag. Het risico bestaat dat anderen voor ons de toekomst gaan bepalen. Anders gezegd, haast is geboden, zonder uiteraard de nauwkeurigheid uit het oog te verliezen.

In de commissie grondgebied hebben we hier al uitgebreid over gesproken. Ook de wethouder heeft daar de noodzaak van zo’n  actuele visie op de toekomst onderstreept. Hij maakte ook duidelijk dat er echt aan gewerkt wordt.

Maar de vraag is of dit onderwerp, dat zo belangrijk is voor de toekomst van onze gemeente, voldoende prioriteit krijgt. Wij hebben daar twijfels over. Twijfels, die mijn fractie ook al bij de begrotingsbehandeling heeft uitgesproken. Pro’98 vindt het daarom gewenst dat de raad vanavond de noodzaak uitspreekt hier een versnelling in aan te brengen. Daarvoor dien ik namens mijn fractie een motie in.

Met het voorstel zelf, het Ontwikkelbeeld 2020-2040 regio Amersfoort, stemmen wij in. De positie van Barneveld in deze regio is voor ons duidelijk. Het amendement van BI zullen wij niet steunen omdat het in onze ogen overbodig is.

Hilhardt BrulPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld