Wel of geen fusie? De provincie is aan zet.

Wel of geen fusie? De provincie is aan zet.

Vanavond komt er voor onze gemeente een einde aan een periode waarin vooral het college veel tijd heeft besteed aan het fusietraject dat op gang kwam nadat de provincie besloot het herindelingstraject officieel te starten.

Als Barneveld hebben wij op onze handen gezeten. Wij wilden het bestuurlijke proces niet verstoren, we hoopten op constructieve samenwerking met de gemeente Scherpenzeel om antwoord te formuleren op de vraag die de provincie voorlegde.

Met het verstrijken van de tijd kunnen we concluderen dat die behoefte bij Scherpenzeel niet bestond. Het doel was en is nog steeds zelfstandigheid en weinig middelen werden gespaard om die boodschap over te brengen.

Als Barneveld zijn we constructief en positief in het proces blijven acteren. Wij hebben namelijk de belangen van de gemeente Barneveld te behartigen in dit proces. Wat Pro’98 betreft is de keuze voor de provincie en straks de Kamers helder. Er zijn twee smaken, wel een fusie of geen fusie. De gemeente Barneveld heeft geen belang bij een tussenvariant, zoveel is Pro’98 duidelijk geworden de afgelopen maanden.

Met het vaststellen van deze zienswijze geven wij het de provincie een aantal aandachtspunten en wensen mee om mee te wegen met het vervolgtraject. De fase die nu volgt is niet aan ons. Het beoordelen en wegen van de peilingen, financiële cijfers en bestuurskracht is niet aan ons, niet aan Scherpenzeel, die verantwoordelijkheid ligt nadrukkelijk bij de Provincie Gelderland. Zij hebben te dealen met een proces dat door hen zelf is vormgegeven, invulling heeft gekregen en nu van conclusies zal moeten worden voorzien en door de Staten beoordeeld zal moeten worden.

Pro’98 maakt zich wel zorgen over hoe de provincie dit proces verder gaat vormgeven. Het optreden tot nu toe geeft hier alle reden toe. Bijvoorbeeld door te insinueren dat onze financiële positie zorgelijk zou zijn. Een externe accountant concludeerde anders, en de keutel werd ook wel weer ingetrokken, maar daarmee was het kwaad geschied. Als je dan als provincie ideeën en ambities hebt waarin je lagere overheden wilt betrekken, zorg dan dat de gebruikte feiten kloppen.

De conclusie in Arnhem en het vervolg in Den Haag bepaalt hoe wij ons zullen moeten gaan verhouden tot Scherpenzeel. De rol van de provincie beperkt zich wat ons nadrukkelijk niet tot het moment dat de hamer daar valt. Bij een keuze voor fusie begint een nieuwe fase waarin wij betrokkenheid vanuit de provincie verwachten. Om dat nogmaals te onderschrijven hebben wij een amendement voorbereid waarin wij de provincie verzoeken een actieve rol te nemen in het herindelingsproces.

Arjen Korevaar