Donderdagavond 1 juli – ProCafé: De schaarse ruimte in het buitengebied

Donderdagavond 1 juli – ProCafé: De schaarse ruimte in het buitengebied

Graag nodigen we je uit voor een nieuwe editie van het ProCafé op donderdag 1 juli aanstaande.

Het ProCafé staat in het teken van een actueel onderwerp dat we uitlichten en waarover we samen kunnen discussiëren. Zowel leden als niet-leden zijn van harte welkom. Iedereen die politieke belangstelling heeft, betrokken is bij de Barneveldse samenleving of geïnteresseerd is in het onderwerp, is van harte welkom om mee te luisteren en te praten.

Dit ProCafé staat in het teken van de zoektocht naar de invulling van onze schaarse ruimte in het buitengebied. Een zoektocht die we insteken vanuit de route naar de gemeente Barneveld in 2050. We hebben voor deze avond twee sprekers uitgenodigd. Zij zullen beiden een inleiding verzorgen, waarna we aan de hand van een aantal stellingen met elkaar in gesprek gaan.


De eerste inleiding wordt verzorgd door Melle Nikkels.
Melle Nikkels is afgestudeerd aan de universiteit van Wageningen op het gebied van landbouw en watermanagement. Hij is werkzaam als adviseur bij Aequator en kijkt daarbij naar waarom bepaalde boeren wel en andere boeren niet investeren in watermanagement. Verder zet Melle zich in voor de verbinding tussen politiek en de boer om tot oplossingen te komen. Vaak bedenkt de politiek wat er moet gebeuren, maar wordt er niet nagedacht over hoe dat in samenspraak met de boer gerealiseerd moet worden. Verder heeft Melle de knelpunten en succesfactoren van de verduurzaming van de landbouw in de provincie Gelderland geanalyseerd.
Met Melle gaan we in gesprek over de uitdagingen voor boeren.

De tweede inleiding wordt verzorgd door John van Maastricht.
John van Maastricht is plaatsvervangend directeur-bestuurder van Woningstichting Barneveld.
Hij kan ons meenemen in de de uitdagingen voor de komende jaren op het gebied van volkshuisvesting in onze gemeente en de gevolgen van de daarvoor benodigde, maar schaarse ruimte.

Wil je meer over dit onderwerp weten of wil je er iets over zeggen, haak dan digitaal aan in ons ProCafé. Vanaf 19:45 uur ben je van harte welkom en we starten om 20:00 uur.

Hierbij tref je de link aan die je voor deze bijeenkomst kunt gebruiken: https://meet.jit.si/ProCafePro98

Het ProCafé is toegankelijk voor iedereen. Stuur de link dus gerust door naar iemand die geen lid is, maar er wel graag bij wil zijn.
We hopen veel informatie op te halen tijdens het ProCafé en zien uit naar je komst!
Programma:

19.45 ‘Inloop’

20.00 Welkom en agenda

20.05 Opening door Arjen Korevaar, fractievoorzitter Pro’98

20.15 Perspectief op landbouw door Melle Nikkels

20.30 Schets van de woningbouw uitdaging door John van Maastricht

20.45 Start stellingen

21.00 PAUZE

21.10 Vervolg stellingen

21.40 Slotwoord door sprekers (wat nemen zij mee van de avond?)

21.50 Slot, dank en afsluitingPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld