Vluchtelingenwerk voor de lange termijn goed organiseren

Vluchtelingenwerk voor de lange termijn goed organiseren

Wij hebben vorige week via teams een gesprek gehad met Marjoske Kiers van VluchtelingenWerk, locatie Barneveld. Deze organisatie biedt samen met zo’n 60 vrijwilligers hulp met maatschappelijk begeleiders.  Zij helpen een gezin de eerste 8 maanden in Barneveld met taalcoaches en spreekuurmedewerkers. Statushouders kunnen tijdens de spreekuren ook voor Juridische vragen terecht. Daarnaast is voorlichting aan de inwoners van Barneveld belangrijk om draagvlak te creëren en een samenleving die open staat en gastvrij is richting de nieuwkomers. Er wordt onder andere voorlichting gegeven op scholen en in kerken door mensen die zelf ooit hebben moeten vluchten. Ook bedrijven die vluchtelingen een kans willen bieden kunnen op het kantoor aan de Valkhof terecht om informatie in te winnen.

Hier in Barneveld is er veel medewerking vanuit de gemeente en het is duidelijk te merken dat er een positieve en ondernemende houding is om vluchtelingen een zo goed mogelijke plek te geven. Niet door deze mensen zo snel mogelijk maar ergens zien te plaatsen, maar door verder te bouwen op de kennis en kunde die al is opgedaan in land van herkomst en deze verder te ontplooien door middel van bijvoorbeeld een opleiding. Hierdoor kunnen zij zichzelf ontwikkelen en zelfstandig hun leven hier opbouwen. Dit is voor hen fijn, maar ook goed voor onze arbeidsmarkt. Ook voor de kinderen is er volop aandacht. Er is samenwerking met alle scholen om deze kinderen te plaatsen, al blijft het wel een uitdaging. Deze kinderen vragen extra aandacht vanwege de taalbarrière, maar ook de sociaal-emotionele onder-wijsbehoeften. Dit zorgt ervoor, samen met de druk die er al is, dat de leerkrachten en school overvraagd kunnen worden. Toch blijft er ontzettend hard gewerkt worden om ook deze kinderen de hulp en de kansen te bieden die ze verdienen en nodig hebben.

Wij zijn ontzettend bij met alle hulp die er (vrijwillig) wordt geboden. Als samenleving hebben we een verantwoordelijkheid om te helpen, en de verantwoordelijkheid om dat voor de langere termijn goed te organiseren. Dit komt niet alleen ten goede van de vluchtelingen zelf, maar van ons allemaal.

Henri MulderPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld