Na twaalf jaar in de raad is Hilhardt Brul voldaan: “Ik vind het wel mooi geweest nu”

Na twaalf jaar in de raad is Hilhardt Brul voldaan: “Ik vind het wel mooi geweest nu”

Twaalf jaar, zo lang zal Hilhardt Brul in de raad gezeten hebben wanneer hij zijn werk neerlegt na de verkiezingen. Hij vindt het een mooi moment om plek te maken voor nieuw talent. “Twaalf jaar is mooi maar dan heb je alles ook wel een, twee of soms wel drie keer meegemaakt, dus ik vind het wel mooi geweest nu.” Door de jaren heen heeft hij zich vooral beziggehouden met vergroening en energie (totdat Martin Lentink dat overnam), infrastructuur en wonen. Vooral dat laatste is momenteel een belangrijk thema gezien de wooncrisis.Door Aron van Iperen

Is er de afgelopen jaren echt veel veranderd op de woningmarkt? Vooral verergerd volgens Brul: “Het tekort aan betaalbare woningen, de wachtlijsten worden alleen maar groter.” Daarnaast is het ook belangrijk dat er de juiste soort woningen worden gebouwd. “Je moet ook kijken naar de groepen waarvoor woningen bestemd zijn. Dus dan zie je dat jongeren eruit springen maar ook ouderen.” De komende jaren zullen er dus meer kleine woningen en appartementen gebouwd moeten worden voor die doelgroepen.”

Er wordt veel gebouwd, maar dat zal het probleem niet meteen oplossen. “We moeten niet de illusie hebben dat het probleem met het bouwen van één nieuwe woonwijk opgelost wordt. Het is wel zo dat er in deze gemeente veel gebouwd wordt. En het is de bedoeling dat er de komende jaren nog een tandje wordt bijgezet. We hebben vorig jaar als gemeenteraad de nieuwe woonvisie vastgesteld. Daarin wordt benadrukt dat we naar andere manieren van bouwen toe moeten. Dus kleiner, flexibeler en ook tijdelijke woningen. Maar ook de lucht in, in ieder geval op plekken waar het verantwoord is.”

Het is wel lastig om de vraag naar woningen aan te laten sluiten op het aanbod. “Dat heeft misschien wel te maken met het feit dat de hele woningmarkt geliberaliseerd is. Het is vrijhandel.” Alleen de sociale huursector valt daar deels buiten, maar woningcorporaties hebben het zwaar. Ze hebben niet genoeg financiële middelen om voldoende betaalbare woningen te bouwen, bestaande woningen te onderhouden en die ook nog te verduurzamen. Daar komt nog de verhuurdersheffing bovenop, waardoor er geld naar de rijksoverheid gaat dat anders naar nieuwe huizen was gegaan. “Het is wel zo, daar heeft pro een duidelijke rol in gespeelt, dat de politiek hier heeft uitgesproken dat van het totaal aantal nieuw te bouwen woningen 40% in de sociale klasse moet plaatsvinden, dat percentage lag aanvankelijk lager. De politiek moet continue scherp zijn om te zorgen dat het percentage ook gehaald wordt.”

In de drie raadsperiodes heeft Hilhardt zich met veel meer beziggehouden dan alleen wonen. Toen hij in de raad kwam was een van de eerste grote onderwerpen waar hij mee te maken kreeg de geplande oostelijke rondweg. “Pro’98 heeft al op een vroeg moment ervoor gepleit dat die er zou komen omdat we de drukte binnen de dorpsgrenzen alleen maar toe zagen nemen.” Ruim een decennium later ligt er een klein deel langs Veller en een deel langs de Harselaar, maar het geheel is nog niet af. Ergens vindt Brul het jammer dat hij vanaf april die discussie over de aanleg van het resterende deel aan zich voorbij moet laten gaan.
Er zit niets anders op. “Weg is weg. Dat heb ik me echt voorgenomen.” We zullen hem na een paar maanden niet opeens terugzien als fractieondersteuner of in de krant. “Ik vind dat je je opvolgers niet voor de voeten moet lopen. Daar hoeven ze niet bang voor te zijn”

Een mooie tijd was het wel. Met veel plezier denkt hij terug aan de tijd in de oppositie, voor 2018. “Dat was wel een leuke periode omdat we toen met CU en CDA weliswaar een krappe maar een meerderheid vormde in de gemeenteraad,” glimlachend vertelt hij verder. “We hebben toen als het ging om het stellen van doelen toch wel een aantal successen geboekt. We werden in die periode ook wel eens ‘de groene coalitie’ genoemd.”

Of die samenwerking met CU en CDA geleid heeft tot een plekje in de coalitie in 2018 durft Brul niet te zeggen. “We hebben als Pro’98 altijd kritisch oppositie gevoerd maar ook zo constructief mogelijk. Dat heeft zich op enig moment ook wel vertaald naar bereidheid bij andere partijen om ons een plek in het college te gunnen. Er spelen altijd verschillende oorzaken een rol, het heeft denk ik vooral mee te maken met de manier waarop we oppositie voerden.” Ook de verkiezingsnederlagen van de VVD in Barneveld speelden mee.

De afgelopen vier jaar zat Pro’98 in de coalitie, wat weer een heel andere ervaring was voor de fractie. “Je hebt toch, hoe moet ik het zeggen, minder bewegingsvrijheid. In de oppositie ben je vrijer, je hebt geen rekening te houden met anderen.” Maar de tijd in de coalitie is hem absoluut niet tegengevallen. Je krijgt dan veel meer voor elkaar. “Ik denk dat cultuur een sprekend voorbeeld is van wat we voor elkaar hebben gekregen. Je kunt beter in de coalitie zitten, je krijgt meer gedaan, de lijntjes zijn korter. Ik kijk met een positief gevoel op de afgelopen vier jaar terug. Ik denk dat het goed is dat Pro’98 erin zit, we vertegenwoordigen een duidelijk deel van de bevolkingssamenstelling en vind het dus terecht dat we voor het echte progressieve geluid in de coalitie zitten.”Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld