Pro’s prioriteiten

Pro’s prioriteiten

Vanaf vandaag is het verkiezingsprogramma te lezen op de website. Maar wat staat er eigenlijk allemaal in?Door Aron van Iperen

Heel veel, maar hier volgen de belangrijkste punten, onder andere energietransitie, woningbouw en diversiteit. Voor uitwerking van die punten en meer informatie kan je altijd het verkiezingsprogramma er bij pakken.

Het eerste grote thema is energietransitie. Voor een leefbare wereld is het belangrijk om als gemeente ons steentje bij te dragen. Hierbij wordt ingezet op groene energie en recycling. We zijn niet de laatste bewoners van deze planeet en moeten zorgen dat we iets moois meegeven aan onze kinderen.
Onze jongvolwassenen willen ergens wonen, net zoals onze ouderen. Momenteel is er grote krapte op de woningmarkt, daarom wilt Pro’98 meer woningen bouwen in Barneveld, waaronder veel een- en tweepersoonswoningen voor starters en ouderen. Als hier genoeg van zijn ontstaat er ook weer ruimte voor grotere gezinnen in de gezinswoningen.

Armoedebestrijding is ook een van de onderwerpen die Pro’98 aan wilt pakken. We zijn een rijke gemeente en kunnen meer doen om armoede uit te bannen van onze maatschappij. De grenzen van de wetgeving mogen daarbij opgezocht worden.

Diversiteit staat nog steeds hoog in ons vaandel. Acceptatie van geaardheid, gender en levensovertuiging blijft belangrijk, iets waar Pro’89 zich altijd voor in zal blijven zetten. Onder diversiteit valt ook divers onderwijs, wat Pro’98 betreft is het zonde dat er nog steeds geen openbaar voortgezet onderwijs te vinden is in onze gemeente.

Niet alleen mensen met elkaar verbinden, maar ook de natuur, dat is iets wat Pro’98 graag zou verwezenlijken. Groen en biodiversiteit zijn belangrijker dan we ons soms beseffen. Het is belangrijk dat natuurgebieden met elkaar in verbinding staat zodat de bewoners daarvan gemakkelijk naar andere gebieden kunnen trekken. Vergroening kan ook dichter bij huis, door bijvoorbeeld een groen dak te nemen.

Cultuur, het gene wat onze maatschappij definieert, krijgt ook aandacht van Pro’98. Er is voor Covid-19 winst geboekt in de cultuursector, maar die heeft door de pandemie een harde klap gekregen. Het is belangrijk dat we de goede ontwikkelingen van voor Covid-19 doorzetten, en dat mag best wat kosten.

Natuurlijk zijn veiligheid en gezondheid ook belangrijke onderwerpen. Om veilig en gezond te leven is het belangrijk dat de lucht die we inademen schoon is, anders komen we nooit van dat mondkapje af. Het betekent dat we de fiets kunnen pakken en dat ook veilig kan. Ook betekent het dat we drank- en drugsmisbruik niet mogen accepteren.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld