Laat ik beginnen met wat nuancering vooraf. In de commissie bespreking sprak ik uit geschrokken te zijn van de tekst uit de extra bijlage, maar nu ik iets meer leestijd heb gekregen kan ik stellen dat de schrik over is, maar deze plaatsgemaakt heeft voor bezorgdheid en zijn er nog wat belangrijke vragen onbeantwoord.
Mag ik beginnen met zeggen dat Pro’98 het super tof vindt hoe er ruimte wordt gegeven aan een ecologisch, duurzaam project zoals beschreven in dit bestemmingsplan. Zulke initiatieven kunnen we alleen maar toejuichen. Maar ook vinden we dat er ruimte moet zijn om goed te luisteren naar de andere signalen uit de Glind.
Allereerst wil ik de wethouder bedanken. Doordat zij tijdens de commissie zo onduidelijk bleef, is dit geen hamerpunt en hebben we nu allemaal mooie raadsbijdrages gehoord. Ik ben zondag nog even met mijn zoon langs de nieuwe locatie gereden. En het is mooi om te zien hoeveel de pumptrackbaan die er al wel ligt, wordt gebruikt en dus voor iedereen toegankelijk is. Goed dat de flying bikes door kunnen!
In discussies over dit thema wordt regelmatig een poging gedaan om dat wat meetbaar is, te maskeren, te betwijfelen en te betwisten. Voorzitter, de Kritische Depositiewaarde is het enige instrument dat wij in Nederland hebben om de stikstofdepositie in onze natuur in kaart te brengen. Dat gaat niet op de vierkante meter nauwkeurig, lokaal zijn er uiteraard onzekerheden.
Dit is de tweede keer dat wij als raad spreken over een AZC. De eerste keer was de gedachte, als we regie willen houden als gemeente, dan moeten we zelf initiatief nemen. Met een voorziening voor 300 mensen is het college aan de slag gegaan. Op zoek naar een vorm en een plek.
Ricardo Brouwer (Leeuwarden 1991), is al iets langer dan een jaar voorzitter van COC Midden-Gelderland. Het COC is een belangenorganisatie voor LHBTIQ+-personen, die al sinds 1946 bestaat in Nederland en nu zeventig jaar in de regio Midden-Gelderland. Ricardo gaat onder andere in gesprek met wethouders, raadsleden en burgemeesters om de positie van LHBTIQ+-personen te versterken.