Auteur: Aron van Iperen

Na 18 jaar inzet voor Pro’98, waarvan 14 jaar in de raad, kondigt Frank van der Lubbe zijn vertrek aan. Frank heeft zich de afgelopen 14 jaar met veel plezier ingezet in de raad, maar nu wil hij zich richten op andere dingen.
Henri Mulder treedt aan als nieuw raadslid van Pro’98. De jonge dertiger neemt 7 februari plaats op de zetel die Frank van der Lubbe op hetzelfde moment opgeeft. Mulder is breed geïnteresseerd en toegewijd aan de samenleving als geheel. Zijn grootste betrokkenheid ligt bij armoede, wat hij het liefst helemaal uit onze gemeente zou bannen. De afgelopen jaren zette hij zich hier al tegen in, als commissielid. Maar nu kan hij aan de slag als raadslid.
Pro’98 strijd voor een groen Barneveld, met betaalbare woningen, waar iedereen mag zijn wie hij is. We staan voor zondagsvrijheid en een sterke culturele sector in onze gemeente. Wil jij bijdragen aan de missie van Pro’98? Kom besturen! Een bestuursfunctie bij Pro is gezellig, afwisselend en niet tijdintensief. De uitdaging voor het nieuwe jaar. Het maakt niet uit of je 17, 37 of 67 bent: jouw talent en toewijding is meer dan voldoende. Deze bestuursfunctie is jouw kans om je actief in te zetten voor Pro’98 en bij te dragen aan een mooi verkiezingsresultaat in 2026.
Ricardo Brouwer (Leeuwarden 1991), is al iets langer dan een jaar voorzitter van COC Midden-Gelderland. Het COC is een belangenorganisatie voor LHBTIQ+-personen, die al sinds 1946 bestaat in Nederland en nu zeventig jaar in de regio Midden-Gelderland. Ricardo gaat onder andere in gesprek met wethouders, raadsleden en burgemeesters om de positie van LHBTIQ+-personen te versterken.
De stikstofdiscussie heeft het afgelopen jaar de gemoederen flink bezig gehouden, en doet dat nog steeds. Maar wat is het probleem achter de discussie? De fractie en het bestuur van Pro’98 nemen daarom het initiatief om een avond te organiseren waarin we het gaan hebben over stikstof, het juridische verhaal hierachter, de invloed op de natuur om ons heen en wat wel kan. Boerenzoon en provinciale statenlid Antoon Kanis (D66) komt een korte lezing geven, waarna hij in gesprek gaat met de zaal. We sluiten af met een gezellige borrel om nog even na te kunnen praten. Wat Pro’98 betreft is dit ideale Valentijns-activiteit.
Het taalgebruik in de gemeenteraad en de documenten die daarbij horen mogen wat Pro’98 betreft eenvoudiger en inclusiever. De fractie vindt namelijk dat er te veel moeilijke taal gebruikt wordt in gemeentedocumenten. De zinnen in raadsvoorstellen zijn lang en bevatten veel moeilijke woorden en afkortingen. Zinnen hoeven niet lang en complex opgesteld te zijn om grote indruk te maken op de wanhopende lezer, wier een uiterste inspanning moet vergen alvorens de stof in volledigheid te doorgronden. Een voorbeeld is de zin die u zonet gelezen heeft: een korte zin leest prettiger en is makkelijker te begrijpen.  Een onderwerp wat Pro’98 ook wil aankaarten is dat er vaak woorden gebruikt worden die weinig rekening houden met de inwoners van onze gemeente. Zo wordt de combinatie ‘christelijk en neutraal’ vaak gebruikt voor de Barneveldse samenleving. “Christelijk is in dit voorbeeld de standaard, en dan is de rest neutraal of niet-christelijk, een ‘afwijking’ van deze norm.” ‘Levens- en geloofsovertuigingen’ zou een goede mogelijkheid zijn, want deze woorden houden rekening met iedereen en benadrukt geen verdeling.
Pro’98 heeft een nieuwe voorzitter. Op zondagmiddag nam Annelies van Voskuilen het stokje over van Hans van den Brink. Hier stemden de leden mee in op de algemene ledenvergadering in Terschuur.
Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld