Auteur: Aron van Iperen

Ricardo Brouwer (Leeuwarden 1991), is al iets langer dan een jaar voorzitter van COC Midden-Gelderland. Het COC is een belangenorganisatie voor LHBTIQ+-personen, die al sinds 1946 bestaat in Nederland en nu zeventig jaar in de regio Midden-Gelderland. Ricardo gaat onder andere in gesprek met wethouders, raadsleden en burgemeesters om de positie van LHBTIQ+-personen te versterken.
De stikstofdiscussie heeft het afgelopen jaar de gemoederen flink bezig gehouden, en doet dat nog steeds. Maar wat is het probleem achter de discussie? De fractie en het bestuur van Pro’98 nemen daarom het initiatief om een avond te organiseren waarin we het gaan hebben over stikstof, het juridische verhaal hierachter, de invloed op de natuur om ons heen en wat wel kan. Boerenzoon en provinciale statenlid Antoon Kanis (D66) komt een korte lezing geven, waarna hij in gesprek gaat met de zaal. We sluiten af met een gezellige borrel om nog even na te kunnen praten. Wat Pro’98 betreft is dit ideale Valentijns-activiteit.
Het taalgebruik in de gemeenteraad en de documenten die daarbij horen mogen wat Pro’98 betreft eenvoudiger en inclusiever. De fractie vindt namelijk dat er te veel moeilijke taal gebruikt wordt in gemeentedocumenten. De zinnen in raadsvoorstellen zijn lang en bevatten veel moeilijke woorden en afkortingen. Zinnen hoeven niet lang en complex opgesteld te zijn om grote indruk te maken op de wanhopende lezer, wier een uiterste inspanning moet vergen alvorens de stof in volledigheid te doorgronden. Een voorbeeld is de zin die u zonet gelezen heeft: een korte zin leest prettiger en is makkelijker te begrijpen.  Een onderwerp wat Pro’98 ook wil aankaarten is dat er vaak woorden gebruikt worden die weinig rekening houden met de inwoners van onze gemeente. Zo wordt de combinatie ‘christelijk en neutraal’ vaak gebruikt voor de Barneveldse samenleving. “Christelijk is in dit voorbeeld de standaard, en dan is de rest neutraal of niet-christelijk, een ‘afwijking’ van deze norm.” ‘Levens- en geloofsovertuigingen’ zou een goede mogelijkheid zijn, want deze woorden houden rekening met iedereen en benadrukt geen verdeling.
Pro’98 heeft een nieuwe voorzitter. Op zondagmiddag nam Annelies van Voskuilen het stokje over van Hans van den Brink. Hier stemden de leden mee in op de algemene ledenvergadering in Terschuur.
De stikstofplannen van minister Van der Wal hebben heel veel los gemaakt, zo ook in onze gemeente. Het is niet zo dat iedere boer uitgekocht gaat worden, maar in gemeente Barneveld moet wel degelijk veel gebeuren om de stikstofuitstoot omlaag te brengen. Het besluit wordt gemaakt door de rijksoverheid in Den Haag, de uitvoering wordt hier door provincie Gelderland gedaan, maar ook de gemeente laat van zich horen rondom de stikstofreductie.
Eindelijk is er een nieuw coalitieakkoord, het vertrouwen is gevonden tussen de coalitiepartijen. Het was even wachten, maar daarin wijkt Barneveld niet af van de landelijke tendens. Nu wordt het nieuwe coalitieakkoord ondertekend en kunnen SGP, Lokaal Belang en de ChristenUnie beginnen met het uitrollen van hun plannen. Over die plannen in het coalitieakkoord, waren in de raadsvergadering afgelopen woensdag wel wat vraagtekens.
Komende periode gaat de formatie een volgende fase in. Vorige week woensdag deed informateur Evert Jan Nieuwenhuis verslag aan de raad. Het leek er al langer op dat Pro’98 geen deel uit zal maken van het nieuwe college. Nu is ook duidelijk dat de informateur een coalitie adviseert met de Staatkundig Gereformeerde Partij, Lokaal Belang en de ChristenUnie. Dit conservatieve blok zal komende weken op inhoud met elkaar in gesprek gaan.