Openbaar Middelbaar Onderwijs

BARNEVELD - Openbaar voortgezet onderwijs in Barneveld is een haalbare kaart, mits een bestaande school hier een nevenvestiging opent. Een ‘volwaardige school’ kan niet op basis van de wet, die afstemming in de regio vereist.

Directeur Marianne Kuiper van openbare basisschool ’t Startblok in Achterveld met enkele leerlingen. Haar dochters gaan ’noodgedwongen’ naar een christelijke middelbare school. Kuiper is lid van een initiatiefgroep voor openbaar voortgezet onderwijs in Barneveld.

BARNEVELD/ACHTERVELD - Hoog tijd dat Barneveld openbaar voortgezet onderwijs krijgt, vinden ouders en docenten. De eerst onwillige wethouder laat het onderzoeken.

BARNEVELD/AMERSFOORT - De besturen van het openbaar voortgezet onderwijs in Amersfoort, Ede en Harderwijk ondersteunen het Barneveldse initiatief tot de vorming van voortgezet openbaar onderwijs in Barneveld met geld en expertise. ,,Barneveld verdient zo’n school”, zegt bestuursmanager Kees Elsinga van de onderwijsgroep Amersfoort, verantwoordelijk voor acht middelbare scholen in Amersfoort. ,,Wij zien hierin een duidelijke kans en willen, als blijkt dat zo’n school er moet komen, op alle manieren meewerken.”

Tijdens de raadsvergadering van 24 februari 2009 hebben we samen met Burger Initiatief en de VVD een motie ingediend om een directe meting te verrichten naar de belangstelling voor een openbare school voor voortgezet onderwijs. Deze motie werd unaniem door de raad overgenomen.

Tijdens de raadsvergadering van december werden ons veel technische vragen gesteld. In hoofdlijnen kwamen die neer op: 1) Is het doen van onderzoek een taak van de gemeente? en 2) Is er voldoende belangstelling voor een school voor openbaar voortgezet onderwijs?

Woensdagavond 11 februari hebben we wethouder Verweij 394 handtekeningen overhandigd van mensen die ons initiatief steunen om onderzoek te doen naar de belangstelling voor openbaar voortgezet onderwijs in onze gemeente.

Laat ik beginnen met te stellen dat Pro’98 de inhoud van het memo van het college niet bestrijdt. Wel bestrijden we de conclusie van de wethouder in dit memo nl. dat er onvoldoende belangstelling zou bestaan voor een openbare middelbare school voor voorgezet onderwijs.

Geachte mevrouw XXXX, U eindigt uw ingezonden brief in de Barneveldse Krant van 9 februari met: “Als kiezer geef ik u de tip mee: verbeter de wereld, begin bij jezelf!” Ik lees daarin een verwijt aan mij persoonlijk en dat maakt dat ik – bij uitzondering – reageer op een ingezonden brief in de krant.

Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld