Moties en Amendementen

AMENDEMENT Voorstel nr. 12-98 Agendapunt: XII-11 Onderwerp:Heroverweging Harselaartunnel De raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen d.d. 18 december 2012 Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Bij beslispunt 1...

Amendement 14 Onderwerp: Kredietaanvraag voor verkeersontsluiting Thorbeckelaan-Zuid De raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen d.d. 18 december 2012 besluit dat de kosten voor de gemeente inzake de turborotonde komen...

MOTIE Agendapunt 10: Principebesluit tot verzelfstandiging exploitatie Veluwehal en gemeentelijke binnensportaccommodaties en onderhoud gemeentelijke zwembaden. De raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen d.d. 18 december 2012. Onderwerp: Aanbestedingsprocedure...

AMENDEMENT Agendapunt 10: Principebesluit tot verzelfstandiging exploitatie Veluwehal en gemeentelijke binnensportaccommodaties en onderhoud gemeentelijke zwembaden. De raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen d.d. 18 december 2012. Onderwerp: Beperkende voorwaarde in principebesluit Ondergetekenden stellen...

AMENDEMENT Agendapunt: 11 Tweede tranche reclamebelasting in Barneveld-Centrum Onderwerp: Uitbreiding heffingsgebied reclamebelasting De raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen d.d. 23 oktober 2012 Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement...

  Motie   Agendapunt: 16     Onderwerp: Verzelfstandiging van de Muziekschool Barneveld.    ...

MOTIE (aangenomen) Voorstel nr. 12-39Agendapunt: VI-3Onderwerp: Kadernota 2013-2016 TroelstralaanDe raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen d.d. 13 juni 2012Overwegende dat:- Het grote aantal fietsende scholieren op de Troelstralaan...

MOTIE (aangenomen) Voorstel nr. 12-39Agendapunt: VI-3Onderwerp: Kadernota 2013-2016 - MuziekonderwijsDe raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen d.d. 13 juni 2012Overwegende dat:- Muziekonderwijs in tal van opzichten belangrijk is...

Voorstelnr. 12-39MOTIE (verworpen) Agendapunt: VI-3Onderwerp: Kadernota 2013-2016 ForensenbelastingDe raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen d.d. 13 juni 2012Overwegende dat:- Forensen naast OZB en rioolheffing een fors bedrag aan...