Organisatie

Het bestemmingsplan in de uitwerking van eerdere besluiten. In 2014 en 2016 heeft de Gemeenteraad hier uitgebreid over gesproken en vanavond besluiten wij over de planologische uitwerking van deze besluiten. 
Voorzitter, Met ‘Dynamisch, Duurzaam, Dichtbij’ gingen wij afgelopen najaar de verkiezingen in, dus u begrijpt dat ik vanavond moet beginnen met wat Pro’98 in dit stuk niet heeft binnengehaald. De ‘D’ van ‘Dichtbij’..., in de titel van het akkoord werd het ‘Verbonden’.
Voorzitter, Een jaarverslag voorzien van een krulletje door de accountant. De gemeente Barneveld weet haar schuldpositie te verlagen en realiseert dit ondanks dat zij investeringen doet.
In de commissie vroeg collega van de Bunt naar de voortgang in het bereiken van onze doelstellingen. De wethouder wees hem op het gegeven dat we in de productie van duurzaam opgewekte energie nu eigenlijk zo’n 880 Terajoule zouden moet produceren, maar er slechts 290 werkelijk doen. Met dat resultaat zitten we ruim onder het Gelderse gemiddelde, en zelfs onder het Nederlands gemiddelde, dat op zijn beurt ver onder de doelstellingen van Parijs ligt, net boven Malta. Willen we daar echt zitten?
Afgelopen dinsdag ging in de Commissie Bestuur het gesprek over hetgeen in de gemeente, maar ook landelijk en zelfs internationaal een van de veelbesproken onderwerpen was: de fipronil-crisis.

Voorzitter, Over het voorstel kan ik kort zijn, voor ons ligt een uitstekend voorstel wat wij door meetekenen met het amendement van BI nog iets beter hebben proberen te maken. Ik wil...

Woonplaats: Barneveld   Leeftijd: 27 Beroep: eigenaar KENEmedia, IT consultant Waar kunnen mensen je van kennen? Ik heb vijf jaar in de organisatie van het SchaffelaarPodium meegedraaid, daarnaast ben ik...

Het leuke van gemeentepolitiek is de breedte aan onderwerpen waar je mee te maken hebt, concreet en van directe invloed op het leven en de woonomgeving van de inwoners. Dat...

Woonplaats: Voorthuizen Leeftijd: 62 jaar Beroep opleiding: docent/onderzoeker Milieuwetenschappen Universiteit Utrecht Waar kunnen mensen je van kennen?Eind zeventiger jaren bij het IVN docent in de gidsencursus, en vervolgens vele jaren voorzitter...

Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld