Programma

PRO’98 wil een gemeentelijk vangnet voor mensen die echt niet voor een eigen inkomen kunnen zorgen het UWV Werkbedrijf in Barneveld behouden een onderzoek naar de mogelijkheden om arbeidsparticipatie...

PRO’98 vindt dat kinderen in een achterstandssituatie moeten kunnen (blijven) sporten verenigingen moeten kunnen beschikken over goede sportaccommodaties dat...

Pro'98 wil monumenten behouden voor de toekomst een speciale route langs de gemeentelijke monumenten beeldkwaliteitplannen voor iedere kern De belevingswaarde van een dorp wordt vaak bepaald door...

PRO ’98 wil uitbreiding museum Nairac richten op het aantrekken van interessante collecties samen met lokale kunstenaars een kunstroute ontwikkelen ondersteuning van nieuwe incidentele culturele activiteiten goede atelier- en...

Pro'98 kiest voor samen met de denktank een gemeentelijke visie op onderwijs ontwikkelen kwaliteit van de voorschoolse opvang maatgevend...

PRO’98 wil de verblijfsrecreatie voor de toekomst behouden meer recreatiemogelijkheden in de Vallei de transferia gebruiken als startpunt voor recreatieve routes toeristische activiteiten en evenementen positief benaderen...

PRO’98 kiest voor uitbreiding, inbreiding en revitalisering van Harselaar het stimuleren van een duurzame economie een ...

PRO’98 wil -        eenvoudige, heldere regelgeving en een eenvoudig vergunningenstelsel -        samen met ondernemers beroepsonderwijs stimuleren om zich te vestigen-        starters ruimte geven door knellende regels af te schaffen...

Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld