WMO

WMO

De vragen die we in eerste instantie stelden:

 

– U zegt dat u partijen op onderaannemerschap gaat wijzen. Zijn de nieuwe thuiszorgorganisaties verplicht personeel van b.v. de HDS over te nemen? (nee) 
– Zijn de aantallen die de HDS noemt als het gaat om mensen die hun baan dreigen te verliezen reëel? Hier ligt namelijk onze grote zorg: mensen in Barneveld die hun baan dreigen te verliezen en cliënten die te maken krijgen met andere hulpverleners. (de wethouder kan hier geen aantallen geven)
– De HDS is afgewezen vanwege te lage scores op de onderdelen prijs en “social return”. Wat houdt “social return” in? (herintreders b.v.)
– Wie gaat de administratie en regelzaken verzorgen voor mensen die kiezen voor een PGB? (procedures zullen zo eenvoudig mogelijk gehouden worden)
– Kan de meerprijs worden verrekend met de eigen bijdrage? (wsch. niet, het is eigen keuze)
– Waren de zorgaanbieders op de hoogte van het feit dat het PGB op 100% gesteld zou worden? (nee)
– Welke identiteit hebben de 3 zorgaanbieders die de gunning nu krijgen? PRO’98 vindt het belangrijk dat mensen kunnen kiezen. Wij vinden het belangrijk dat mensen zorg krijgen die bij hen past, of je nu Moslim, Atheïst, Christen of Jood bent. Om dan christelijke zorg te gaan splitsen in PKN-zorg of Reformatorische zorg vinden wij te ver gaan. Is er een verschil tussen reformatorische en hervormde thuiszorg? (Er zit geen christelijke aanbieder bij, de wethouder deze wens wel onder de aandacht brengen voorzover de aanbieders Barneveld in die zin nog niet kennen)
– Wij hebben destijds toch goed begrepen dat de wethouder het Zeeuws model uitdrukkelijk ontraadde? (ja)
– Blijft PGB doorbetaald worden ook al is halverwege het jaar het budget op? (ja het is een open-einde regeling)

Tweede instantie:
– de aantijgingen van van Essen leg ik naast me neer: partijen zouden dus niet sociaal zijn omdat ze niet voor de zwakkeren in de maatschappij willen opkomen. Deze uitslag hoeft dat namelijk helemaal niet te betekenen. Van Essen denkt dat hij het enige wakkere sociale raadslid is. Nogal kortzichtig denk ik, op persoonlijke titel kan hij maar van alles roepen.
– Zwakste schakel in dit hele proces vindt PRO’98 dat eind juni gekozen is voor 3 aanbieders. In de memo van 23 juni zijn de plannen nog: minimaal 3, maximaal 5. Hier is absoluut geen opzet geweest om wie dan ook uit te sluiten, daar zijn wij van overtuigd, maar achteraf gezien waren er bij de keuze van 5 geen afvallers geweest, ook de HDS was dan in beeld gebleven. Ook in dat geval werden aanbieders geprikkeld om met scherpe prijzen te komen omdat men niet wist wie er allemaal in zou schrijven. Cliënten hadden dan een ruimere keuzevrijheid gehad.
– PRO’98 spreekt tenslotte de hoop uit dat partijen met elkaar in overleg zullen gaan, aanbieders kunnen natuurlijk heel goed gebruik maken van de diensten van de (medewerkers van de) HDS. Ook merk ik namens onze fractie nog op dat er wat ons betreft wel grenzen zijn aan de marktwerking in de zorg!  Uit eigen ervaring weet ik dat er heel hard gewerkt moet worden in de zorg, dat mensen enorme inspanningen moeten leveren om de kwaliteit van de zorg hoog te houden. Helaas hebben we hier als gemeente maar weinig over te zeggen.

Adri den Dunnen.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld