Toekomst bibliotheekvoorziening gemeente Barneveld

Toekomst bibliotheekvoorziening gemeente Barneveld

De woorden van Niek van den Brink tijdens de commissie Samenleving waren mooi als het ging om een bibliotheekvoorziening in Kootwijkerbroek: “Zie het niet als een kostenpost, maar als een kansrijke investering”. Niek van den Brink heeft wat ons betreft gelijk en deze woorden zeggen iets over het geweldige ambassadeurschap van Niek van den Brink, hij zet zich enorm in voor Kootwijkerbroek. Geweldig en ook terecht vindt PRO’98.

1e instantie:

Ook de woorden van meneer Schut straalden enthousiasme en een enorme drive uit die we inmiddels van Kootwijkerbroekers gewend zijn.

Maar er is meer te zeggen over dit voorstel:

In de eerste plaats dat het voorstel tamelijk rommelig is. Er wordt gevraagd om van alles te beslissen:
– instemmen met een aantal beslispunten uit het rapport “Beleidsuitgangspunten bibliotheekwerk gemeente Barneveld”;
– een tekort aanvullen van de bibliotheek van 63.873 euro;
– bij de kadernota na gaan denken of we ook nog 39.195 euro willen investeren voor de ontwikkelagenda;
– en tenslotte, en passant, ook nog even akkoord gaan met een bibliotheek voor Kootwijkerbroek. Kan de wethouder zich nog herinneren hoe moeilijk het was om de bibliobus (kosten 60.000 euro), die een flink aantal kernen bedient blijvend te laten rijden? 105.639 euro is toch even wat meer geld en bedient slechts één kern.

Eigenlijk vindt de fractie van PRO’98 dat het allemaal prima punten zijn waar je als gemeente ook wat voor over moet hebben. Ook wij zien de bibliotheek als basisvoorziening voor al onze bewoners. Het is wel even schrikken om vervolgens met genoemde bedragen geconfronteerd te worden, terwijl je daar onvoldoende op voorbereid was.

Want:

Wat krijgen we nu precies extra als we 39.195 extra subsidie gaan geven voor de ontwikkelagenda? Hierover willen we ruim vóór het behandelen van de kadernota meer duidelijkheid over hebben.

Waarom zijn we over het tekort bij de bibliotheek zo laat geïnformeerd? Op vragen van de commissie kon pas later via een memo antwoord gegeven worden. Uit de memo begrijpen we niet dat dit nieuwe beleid zomaar ineens uit de lucht is komen vallen. Konden we de grote hoeveelheid kosten niet eerder voorzien?

De gemeente heeft EFRO-subsidiegelden en ook een bijdrage uit de provinciale regeling Kulturhusen aangevraagd. In het raadsvoorstel staat dat de gemeente zich toen gecommitteerd heeft aan de realisatie van een bibliotheekvoorziening in het Kootwijkerbroekse Kulturhus. Dan weet je toch ook meteen dat dat geld gaat kosten? Hoe kan het dan zo zijn dat u vorig jaar tijdens het opstellen van de begroting voor dit jaar er van uitging dat de bibliotheek in Kootwijkerbroek kostenneutraal kon worden gerealiseerd? Waarom lezen we hierover niets in de begroting van 2008? We voelen ons hierover slecht geïnformeerd, we voelen ons overvallen. Het gaat wel even om 105.639 euro structureel.

In het rapport “Beleidsuitgangspunten bibliotheek gemeente Barneveld”staat op blz 26 dat in het tekort van E 63.873,- de benodigde extra subsidie voor het Kulturhus van Kootwijkerbroek is verwerkt. Voor 2008 is dat de helft van 105.639,- , dus 52.820 euro. Waarom worden in het raadsvoorstel dan toch beide bedragen gevraagd?

We hopen op deze vragen vanavond een antwoord te krijgen. Pas als we die antwoorden hebben kunnen we u melden waar we wél en waar we niet akkoord mee kunnen gaan.

Antwoorden van de wethouder:
Het college verwachtte dat de bibliotheekvoorziening zou kunnen worden bekostigd doordat er bespaard zou kunnen worden op de bibliobus die nu niet meer naar Kootwijkerbroek hoeft te gaan.

Tussenvraag onzerzijds:
Zijn er bedragen genoemd toen er EFRO-subsidiegelden en provinciale gelden werden toegezegd? Het is namelijk zeer gebruikelijk dat als je subsidie krijgt, dat je dan als gemeente ook een bedrag moet investeren.

Antwoorden wethouder:
De wethouder kon in zijn dossier niet zien of er een bedrag genoemd was, vandaar ook dat met deze investering geen rekening is gehouden bij de begroting.
De wethouder heeft toegezegd dat wij ruim voor de kadernota nog informatie krijgen over wat die ontwikkelagenda nu precies inhoudt.
Tenslotte gaf de wethouder toe dat er een fikse fout staat in het rapport: Het tekort dekt niet ook de investering van de bibliotheek van Kootwijkerbroek voor dit jaar.

Onze fractie blijft het gevoel houden dat het behoorlijk naïef is geweest om te denken dat er niets begroot hoefde te worden voor een bibliotheekvoorziening in Kootwijkerbroek. Wij vinden dat de wethouder ons veel te laat heeft  geïnformeerd over de investering die we nu moeten doen en over het tekort dat is ontstaan bij de bibliotheek. Voortaan willen we eerder worden geïnformeerd. Er moet nu weer een flinke greep uit de incidentele middelen worden gedaan  van dit jaar en dat is niet de eerste keer. Ook roepen we de wethouder op nauwkeuriger te begroten in het vervolg!

Adri den Dunnen