Zwembad voorthuizen

Zwembad voorthuizen

Een nieuw zwembad voor Voorthuizen. Voorzitter, wat onze fractie betreft mag dit bad er snel komen en zelfs een 25 X 12 m zwemvoorziening.

Bij beslispunt 1 vraagt de wethouder of er een zwembadoverkapping mag komen waarvan een deel kan worden geopend. Onze fractie vindt dat niet alleen een beweegbare overkapping moet worden onderzocht, maar ook de mogelijkheden van een schuifwand.

Omdat er nog niet zoveel ervaringen zijn met beweegbare van echte zwembaden overkappingen  (gemeente Kampen heeft 50m beweegbare overkapping) vragen wij ons af  of het niet nuttig is om meteen de schuifwandconstructie mee te nemen in dit onderzoek

Deze twee projectontwikkelscenario’s mag de wethouder, wat onze fractie betreft grondig uitzoeken inclusief technische-, energie- en arbovoorwaarden.

Voorzitter, ik verneem graag van de wethouder hoe hij de schuifwandconstructie binnen dit raadsvoorstel ziet.

Wij willen hiervoor een amendement indienen, maar als de wethouder in zijn antwoord aangeeft een schuifwandconstructie in het onderzoek mee te nemen dan zullen wij deze weer intrekken.

AMENDEMENT

Agendapunt VII – 14

Voorstelnr. 08-61

Onderwerp: Haalbaarheidsonderzoek overdekt zwembad te Voorthuizen

 

De raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen d.d. 8 juli 2008

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Tekst punt 1 gevraagde beslissing te veranderen in;

1. een keuze te maken uit de projectscenario’s voor een 25 meterbad met een constructie waarvan een deel kan worden geopend;

 

Toelichting: De aanpassing van de tekst maakt het mogelijk om ook andere mogelijkheden zoals een schuifwand te onderzoeken

Ondertekening en naam:

 

Namens PRO’98,

J.G.J.M. Beijer

A.M. den Dunnen