Bibliotheek biblebelt volgt Barneveld niet

Bibliotheek biblebelt volgt Barneveld niet

Volgens een artikel in het reformatorisch dagblad zijn er geen andere gemeentes in de zogenaamde biblebelt die de boeken niet gratis weggeven. Pro’98 wil van het college weten of zij bereid zijn de actie over te nemen.

Klik hier voor het artikel “bibliotheek biblebelt volgt Barneveld niet” uit het Reformatorisch Dagblad.

campagne “Nederland leest”

Uit de Barneveldse Krant van 16 oktober vernamen wij dat de Bibliotheek Barneveld dit jaar niet meedoet aan de campagne “Nederland leest”. Kort samengevat wordt er een geringe belangstelling voor het boek “Twee vrouwen” van Harry Mulisch verwacht vanwege de inhoud van het boek.  De bezoekers van de bibliotheek hebben vaak een kerkelijke achtergrond en daardoor zou het boek in Barneveld niet leven. De voorgaande jaren ontstond er nauwelijks discussie en dat is, volgens de woordvoerster van de bibliotheek, de doelstelling van de campagne. Ook wordt een gebrek aan financiën als reden opgevoerd.

De fractie van Pro’98 wil op grond van artikel 37 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad vragen stellen over bovengenoemd onderwerp.

Allereerst vindt de fractie van Pro’98 dat de Openbare Bibliotheek zich neutraal dient op te stellen. Wij vragen ons af welk signaal de bibliotheek afgeeft door nu niet met de campagne mee te doen en voorgaande jaren wel. Het wekt op zijn minst de schijn dat de bibliotheek zich niet kan vinden in de inhoud van het boek, waarin de relatie tussen twee vrouwen wordt beschreven. Dat vindt onze fractie een kwalijke zaak. Misschien niet zo bedoeld, maar het neigt naar censuur. Mensen moeten toch voor zichzelf kunnen beslissen of ze wel of niet het boek willen lezen?

Volgens de fractie van Pro’98 is het doel van de campagne “Nederland leest” tweeledig:
1. het stimuleren van lezen;
2. er met elkaar over in gesprek gaan.

De Bibliotheek gaat voorbij aan een grote groep Barnevelders die wellicht wel graag het boek had willen lezen of cadeau had willen ontvangen. Maar het lijkt er sterk op dat de bibliotheek dit jaar geen invulling wenst te geven aan de eerste doelstelling van de campagne.

De tweede doelstelling “met elkaar in gesprek gaan” is, net als bij het Schaffelaarpodium, uitstekend te organiseren. Het feit dat wij nu al merken dat er veel discussie over ontstaat, bewijst dat het een onderwerp is waar mensen in Barneveld over in gesprek willen gaan.

Daarnaast wordt in onze ogen de financiële situatie als drogreden opgevoerd. In de begroting van de Gemeente Barneveld zit ruim 1,3 miljoen euro voor de bibliotheek. Een paar duizend euro voor de actie kan volgens ons geen onoverkomelijk probleem zijn.

De fractie van Pro’98 heeft de volgende vragen:
– Staat het college achter de doelstellingen van de campagne “Nederland leest”?
– Wat vindt het college van de argumenten van het bestuur van de bibliotheek om dit jaar niet mee te doen aan de campagne “Nederland leest”?
– Bent u bereid in gesprek te gaan met het bestuur van de bibliotheek om het bestuur te bewegen alsnog mee te doen aan de campagne “Nederland leest”? 
– Als dat niet lukt, is het gemeentebestuur bereid de actie over te nemen en de boeken uit te delen bij de gemeentelijke balie?

Met vriendelijke groet,

Namens Pro’98

Monique RosbergenPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld