Antwoord college op vragen over Nederland leest

Antwoord college op vragen over Nederland leest

In uw brief van 17 oktober 2008 stelt u ons op grond van artikel 37 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad schriftelijke vragen over de landelijke campagne “Nederland leest”, die door de Biblio-theek gemeente Barneveld dit jaar niet wordt gevolgd. Graag beantwoorden wij uw vragen als volgt.

Vraag 1. Staat het college achter de doelstellingen van de campagne “Nederland leest”?

Antwoord: Ons college vindt het positief dat “Nederland leest” via de bibliotheek het lezen van boeken promoot door het gratis verstrekken van boeken.

Vraag 2. Wat vindt het college van de argumenten van het bestuur van de bibliotheek om dit jaar niet mee te doen aan de campagne “Nederland leest”?

Antwoord: Primair is dat een eigen verantwoordelijkheid van het bibliotheekbestuur. Wij hebben kennis genomen van de argumenten van de Bibliotheek Gemeente Barneveld. In het licht van de argumentatie had vooraf overleg met ons wellicht tot een oplossing kunnen leiden voor de gesignaleerde problematiek.

Vraag 3. Bent u bereid in gesprek te gaan met het bestuur van de bibliotheek om het bestuur te bewegen alsnog mee te doen aan de campagne “Nederland leest”?

Antwoord: Ja, inmiddels hebben wij overleg gehad met de directeur/bestuurder en wij hebben kunnen afspreken dat de bibliotheek naar de lezerskringen alsnog het boek beschikbaar zal stellen.

Vraag 4. Als dat niet lukt, is het gemeentebestuur bereid de actie over te nemen en de boeken uit te delen bij de gemeentelijke balie?

Antwoord: Nee, wij zijn niet bereid de actie over te nemen.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld