Geen boeken van Mulisch voor PRO98

Geen boeken van Mulisch voor PRO98

Na een paar keer heen en weer gebeld te hebben, heb ik eindelijk telefonisch contact gehad met Gijs Schunselaar van de CPNB*, projectcoördinator van de stichting die ondermeer de actie “Nederland leest” organiseert.

Het bleek niet mogelijk om aan Pro’98 de boeken van Harry Mulisch ter beschikking te stellen die overblijven aan het eind van de campagne. Als er al boeken overblijven, dan kunnen deze niet aan Pro’98 worden geleverd vanwege campagne strategische overwegingen. Uitgangspunt van de CPNB is dat campagnes bepaalde periodes lopen, net zoals bijvoorbeeld de Kinderboekenweek en de Boekenweek. In dit geval is het de bedoeling dat heel Nederland het boek Twee vrouwen van Harry Mulisch in de periode van 17 oktober tot en met 14 november leest en er over in gesprek raakt. Daarvan afwijken, zou tot verwarring kunnen leiden.

Ook was het niet mogelijk de boeken van Harry Mulisch rechtstreeks – tegen betaling –  te betrekken bij de CPNB. “Dat kan alleen via de bibliotheek in Barneveld” aldus Gijs Schunselaar “ik kan ze niet passeren”. Of een bibliotheek wel of niet meedoet aan de actie “Nederland leest” mag een  bibliotheek zelf bepalen, er is geen verplichtend karakter. Gijs Schunselaar betreurt het besluit van de Barneveldse bibliotheek. Hij vindt het “jammer” dat de bibliotheek de boeken alleen aan leeskringen uitdeelt. 

Ook ik vind het spijtig dat we niet direct bij de CPNB de boeken kunnen bestellen. Het lijkt me weinig zinvol de directeur van de bibliotheek te vragen de boeken voor ons te bestellen. Zelfs na een gesprek met de verantwoordelijk wethouder, die ook financieel een steentje wilde bij dragen**, was de directeur van de bibliotheek alleen bereid de boeken uit te delen aan leeskringen. Dan hoef ik natuurlijk helemaal niet meer aan te kloppen……

Monique Rosbergen

Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek

** Hieronder de antwoorden van het college op onze vragen. Je moet er wel doorheen lezen, maar uit het antwoord op vraag 2  blijkt dat als het college eerder op de hoogte was geweest van het  “geldgebrek” van de bibliotheek, het college bereid zou zijn geweest financieel bij te dragen aan de campagne.

In uw brief van 17 oktober 2008 stelt u ons op grond van artikel 37 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad schriftelijke vragen over de landelijke campagne “Nederland leest”, die door de Biblio-theek gemeente Barneveld dit jaar niet wordt gevolgd. Graag beantwoorden wij uw vragen als volgt.

Vraag 1. Staat het college achter de doelstellingen van de campagne “Nederland leest”?

Antwoord: Ons college vindt het positief dat “Nederland leest” via de bibliotheek het lezen van boeken promoot door het gratis verstrekken van boeken.

Vraag 2. Wat vindt het college van de argumenten van het bestuur van de bibliotheek om dit jaar niet mee te doen aan de campagne “Nederland leest”?

Antwoord: Primair is dat een eigen verantwoordelijkheid van het bibliotheekbestuur. Wij hebben kennis genomen van de argumenten van de Bibliotheek Gemeente Barneveld. In het licht van de argumentatie had vooraf overleg met ons wellicht tot een oplossing kunnen leiden voor de gesignaleerde problematiek.

Vraag 3. Bent u bereid in gesprek te gaan met het bestuur van de bibliotheek om het bestuur te bewegen alsnog mee te doen aan de campagne “Nederland leest”?

Antwoord: Ja, inmiddels hebben wij overleg gehad met de directeur/bestuurder en wij hebben kunnen afspreken dat de bibliotheek naar de lezerskringen alsnog het boek beschikbaar zal stellen.

Vraag 4. Als dat niet lukt, is het gemeentebestuur bereid de actie over te nemen en de boeken uit te delen bij de gemeentelijke balie?

Antwoord: Nee, wij zijn niet bereid de actie over te nemen.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld