Hiep, hiep, hoera: een disco in Barneveld!

Hiep, hiep, hoera: een disco in Barneveld!

Wat was ik blij met Kees! Ik was er altijd al van overtuigd dat Kees eigenlijk thuis hoort bij Pro’98, maar nu wist ik het echt (bijna) zeker. Kees wil een disco in Barneveld, want daar is volgens hem behoefte aan. Hiep, hiep, hoera: het CDA ziet eindelijk dat wat Pro’98 al jaren verkondigt: de jeugd heeft behoefte aan een disco.

Maar, wie goed leest, ziet dat Kees dit eigenlijk niet echt zegt. Nee, want Kees benadrukt (citaat Barneveldse Krant van 14 november 2008) “eerst goed onderzocht te willen zien of de gemeente een goed jeugdbeleid voert”.

Wat is dit nu? Is dit nu een kind een snoepje voor houden? Waarom zo’n duidelijk pleidooi voor een disco om dan te pleiten voor een onderzoek? Kees jij ziet het toch ook? Er is toch behoefte aan een discotheek. Wat wil je dan nog onderzoeken?

Ik wil op dat onderzoek wel een voorschot nemen. Van de afgelopen 6 jaar is de eerste periode van 4 jaar een wethouder van het CDA verantwoordelijk geweest voor jongerenbeleid. In die vier jaar is er nauwelijks iets gebeurd. Behalve dan dat er is uitgevoerd wat er in de jaren daarvoor was afgesproken: beleid dat was geformuleerd onder de Pro’98 wethouder, Tom Louman.  Zo kwam er o.a. een nieuw jongerencentrum Villa29.

De afgelopen 2 jaar was een Christen Unie wethouder verantwoordelijk voor de jeugd. Deze Christen Unie wethouder ziet alleen dat wat de Christen Unie altijd alleen maar wil zien: problemen, problemen, problemen. En daar moet iets aan gedaan worden. Wat willen wij allemaal niet, wat willen we voorkomen en ga zo maar door.
Pro’98 constateerde tijdens de bespreking van de nota jeugdbeleid al dat het “wat willen we wel” ondergesneeuwd raakte. Alsof alle jongeren problemen hebben of problemen veroorzaken! De nota is van 2007. Het lijkt me nu nog niet echt een moment om dat beleid al te onderzoeken.

Hetzelfde geldt voor het ketenbeleid, ook dat dateert uit 2007. Daar waar Pro’98 pleitte voor meer voorzieningen voor jongeren, met name in het buitengebied en een discotheek tussen Barneveld en Voorthuizen, stelde Kees “Ik geloof niet dat er een verminderde behoefte aan keten zou zijn, als er meer regulier aanbod komt”.  Kees leek toen in ieder geval niet zo’n groot voorstander van een disco of andere voorzieningen voor de jeugd.
Kees wilde namens het CDA wel graag strenge regels voor de keten, want dat was de enige manier waarop ze nog zouden kunnen blijven bestaan. Wat wil je daar aan onderzoeken Kees, dat het beleid is verworden tot een uitsterfbeleid?

Ook wil Kees de sluitingstijden onderzoeken. In Barneveld mogen de kroegen – onder voorwaarden – tot 2 uur open. Is het niet zijn eigen fractievoorzitter, Bernard Schermers, die in zijn weblog van 11 februari 2008 het initiatief Vroegopstap.nl van harte ondersteunt? Wat wil het CDA?

Pro’98 is groot voorstander van glijdende sluitingstijden voor de horeca. Juist om te voorkomen dat grote groepen tegelijkertijd op straat komen te staan. Twee uur ’s nachts leek in het voorjaar van 2006, toen de raad het besluit over de verruiming van de sluitingstijden nam, het maximaal haalbare, maar van ons mag dat verder verruimd worden. Wij willen liever aansluiten bij de realiteit van de jongeren. 

Voor Pro’98 is het dus niet: onderzoek wat er is gedaan, dat is betrekkelijk eenvoudig. Liever zie ik dat een meerderheid van de raad nu eindelijk eens onder ogen ziet dat er een behoefte is: jongeren willen uitgaan, jongeren willen naar een discotheek, een discotheek in Barneveld!

Een discotheek in Barneveld? Geweldig idee. Vind een ondernemer die er brood in ziet en schep als gemeente de mogelijkheden om dit zo snel mogelijk te realiseren.

Maar Kees, hoe kritisch  bovenstaande ook, dankzij jou staat het onderwerp “een disco in onze gemeente” weer op de kaart. Uit de hoeveelheid reacties heb je al kunnen constateren dat het onderwerp leeft en dat er behoefte aan is. Daar zijn wij in ieder geval heel erg blij mee!

Monique RosbergenPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld