Tarieven zaalhuur Schaffelaartheater

Tarieven zaalhuur Schaffelaartheater

De fractie van PRO’98 wil op grond van artikel 37 van het reglement van orde van de gemeenteraad vragen stellen over de tarieven van de zaalhuur van het Schaffelaartheater. Deze zomer zijn er informatieavonden gehouden over het nieuwe Schaffelaartheater voor de Barneveldse verenigingen. De heer Mijer, directeur van het theater, gaf daar uitleg over de manier waarop verenigingen gebruik kunnen maken van het theater en de kosten die daarmee gemoeid zijn.

Uit aan ons verstrekte informatie over een zo’n avond in juni hebben we begrepen dat de constructie als volgt is:
1.    een vereniging huurt geen zaal, maar het theater huurt de vereniging in. Verrekening geschiedt via de kaartverkoop. In feite betekent dit dat alle opbrengsten naar het Schaffelaartheater gaan, totdat de kosten van het theater gedekt zijn. 
2.    Verder zijn er geen speciale tarieven voor de Barneveldse verenigingen. Reden daarvoor zou zijn dat het theater niet wordt gesubsidieerd en het een taak van de gemeente is om plaatselijke verenigingen te steunen. De kosten per avond komen indicatief neer op 2.000 euro per avond voor de grote zaal en 700 euro per avond voor de kleine zaal. 

Pro’98 heeft altijd gepleit voor betaalbare tarieven voor Barneveldse verenigingen. Als bovenstaande informatie juist is, dan is vinden wij deze tarieven veel te hoog. Veel Barneveldse verenigingen zijn  gewend aan en rekenen met de tarieven van de Veluwehal. Voor de toneelzaal is dat op dit moment rond 120 euro per avond. 

Onze fractie vreest, dat er straks geen of weinig verenigingen de overstap kunnen maken van de toneelzaal van de Veluwehal naar het Schaffelaartheater. De fractie van Pro’98 zou dat een ongewenste situatie vinden en strijdig met de uitgangspunten van de overeenkomst. Wij hebben de volgende vragen.

1.    Is de hierboven beschreven constructie een juiste weergave van hetgeen de verenigingen is verteld door de heer Mijer? En als dat niet het geval is, kunt u dat dan nader toelichten? 
2.    Wat zijn precies de kosten voor Barneveldse verenigingen als ze één of meer avonden gebruik willen maken van een van de twee zalen? Wijken die tarieven af van tarieven die gehanteerd gaan worden voor commerciële voorstellingen?
3.    Hoeveel Barneveldse verenigingen hebben zich al gemeld om een voorstelling te geven in het Schaffelaartheater? 
4.    De Harmonie is voor 1/3 aandeelhouder. Wordt er door de Harmonie ook huur betaald voor het gebruik van de beide zalen en hoe hoog is dat bedrag?
5.    De gemeente Barneveld is voor 1/3 aandeelhouder van het Schaffelaartheater. Er is dus veel gemeenschapsgeld met het theater gemoeid. Heeft de heer Mijer daadwerkelijk gesteld dat het Schaffelaartheater niet gesubsidieerd wordt?

Met vriendelijke groet, 

Namens de fractie van PRO’98,

M. Rosbergen – van MinnenPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld