Jaarprogramma woningbouw 2009

Jaarprogramma woningbouw 2009

Het woningbouwdossier is een hoofdpijndossier, meneer de voorzitter. Waar je kan scoren bij de burgers, door het toevoegen van nieuwe woningen voor de bevolking, ontstaat er nu een beeld van een vastlopend voertuig dat steeds meer vaart verliest. De voornemens zijn goed, maar de realisatie lukt niet.

In 2006 heeft de gemeente 76% van de voorgenomen woningen gerealiseerd, in 2007 werd dat 58% en in 2008 wordt omstreeks 27% werkelijk gebouwd.  Voor 2009 wordt voorgesteld om 589 woningen te realiseren, waarbij dit aantal woningen bijna geheel opgebouwd wordt uit de niet-gerealiseerde projecten uit 2008, 2007 en zelfs 2006.

Tot 5 jaar geleden hadden we een contingent van 200 woningen vanuit de provincie opgelegd. Nu mogen we meer bouwen, echter dat lukt door vele redenen niet. De oorzaken hiervoor staan benoemd in het raadsvoorstel. De meeste procedures vergen veel tijd, worden tegengewerkt door externe factoren of stranden bij projectontwikkelaars. 

De materie is complex en het is moeilijk om een enkele factor aan te duiden die deze stroeve ontwikkeling kan veranderen. Wat wel duidelijk wordt, is dat het op deze manier slecht uitwerkt en dat de raad  en het college op afzienbare termijn over ander wegen moet gaan nadenken.

De voorgenomen 589 woningen voor 2009 ondervinden tevens nog een forse tegenwind. Door de financiële crisis is de landelijke verwachting dat er ongeveer 40% minder gebouwd zal worden. Een ander aspect van deze crisis zal zijn dat de behoefte aan huurwoningen nog groter zal worden. In juni 2007 heeft deze raad in het woningbouwprogramma de verdeling veranderd van 40% naar 30% huursector, ondanks duidelijke signalen van de Woningstichting dat er een groot tekort was aan huurwoningen.

Ons pleidooi wordt nu ten eerste om eens te realiseren wat reeds de laatste jaren voorgenomen is, maar vooral ten tweede het roer om te gooien. De vooruitzichten zijn dat er meer huurwoningen gewenst worden en juist niet de grote koopwoningen. Een grote behoefte ligt vooral bij kleinere huurwoningen, zowel voor jongeren als ouderen. Daar moet nu op ingezet worden. Dat kan niet vanavond, waar we bestaande plannen goedkeuren. Maar het kan wel in de komende maanden. Wij nodigen het college uit om deze handschoen op te pakken.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld