Openbaar VO in Barneveld?

Openbaar VO in Barneveld?

Afgelopen donderdag heeft Jaap gepleit voor een onderzoek naar voortgezet openbaar onderwijs. Openbaar voortgezet onderwijs is een lang gekoesterde wens van Pro’98 en maakt ook al heel erg lang deel uit van opeenvolgende verkiezingsprogramma’s.

Ik denk dat de tijd rijp is voor een andere vorm van voortgezet onderwijs in Barneveld. Mijn oudste gaat naar het JFC. Niet omdat wij dat zo graag wensten, maar omdat er in Barneveld geen ander alternatief is voor een HAVO/VWO-leerling.

Voor het VMBO heb je weliswaar keuze uit drie scholen: de Meerwaarde, het JFC en het Witsius. Maar kiezen tussen twee scholen op een conservatief protestants christelijke grondslag of een reformatorische school, vind ik niet echt een keuze.

Het Johannes Fontanus College knapt na de verbouwing van dit jaar, nu al weer uit het spreekwoordelijke jasje en denkt aan een tweede locatie. Op dit moment heeft de school meer dan 2500 leerlingen.

Het zou van wijsheid getuigen als het Barnevelds gemeentebestuur een onderzoek zou starten onder de ouders van de huidige en toekomstige schoolgaande middelbare scholieren of zij geïnteresseerd zouden zijn in andere vormen van middelbaar onderwijs. Te denken valt dan ook aan Vrije School, Dalton of Montessori onderwijs.

Ook minister Plasterk kiest op dit moment voor kleinschalig middelbaar onderwijs, waar de conciërge weer alle leerlingen bij naam kent. De minister doet onderzoek naar een toeslag voor kleine middelbare scholen, zoals die ook al voor kleine basisscholen bestaat. Ook moet het oprichten van een school gemakkelijker worden. Op dit moment is dat zo ingewikkeld, dat er eigenlijk geen nieuwe scholen ontstaan.

Iemand moet het initiatief nemen. Ik wil wel, maar heb geen idee hoe. Wie doet er mee, wie durft en kan de kar trekken?

Monique Rosbergen, 7 december 2008Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld