De regionale functie van Barneveldse middelbare scholen

De regionale functie van Barneveldse middelbare scholen

Vrijdag nam een mevrouw uit Renswoude telefonisch contact met mij op. Zij had over onze actie gelezen en maakte me attent op het feit dat veel scholieren uit de omliggende dorpen ook gebruik maken van middelbaar onderwijs in Barneveld en van middelbaar onderwijs in andere grotere gemeentes, zoals Veenendaal.

Zij gaf aan dat als zij had kunnen kiezen zij haar kinderen liever in Barneveld naar school zou doen, vanwege het dorpse karakter van Barneveld. Haar vermoeden was, dat dit voor meer ouders in Renswoude geldt.

Ik had me dat eigenlijk niet zo zeer gerealiseerd, maar de middelbare scholen in Barneveld hebben natuurlijk ook een regionale functie. En dus is het niet meer dan logisch dat een school voor openbaar middelbaar onderwijs in Barneveld ook de regio zou kunnen bedienen.
Ik heb inmiddels de redacties van een aantal kranten in de directe regio ons persbericht gestuurd met het verzoek dit bericht te plaatsen.

Vind je onze actie voor steun voor een onderzoek naar middelbaar openbaar en ander voortgezet onderwijs een goed initiatief? Steun ons dan door het formulier in te vullen.

Maar zegt het ook voort. Stuur een link van het invulformulier door naar al die mensen in je adresboek waarvan je denkt dat ze dit ook een goed initiatief vinden.

Monique Rosbergen, 18 januari 2009Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld