Terugblik 2008

Terugblik 2008

Voor mij is het jaar 2008 een bewogen jaar geweest. Zowel politiek als privé. Begin van dat jaar (eind januari) ben ik met mijn gezin verhuisd naar een ander huis in Barneveld. Nu is dit normaal gesproken al stressvol, maar juist in de week voor onze verhuizing barstten in alle hevigheid de reacties los op mijn terugblik op het jaar 2007.

Daarin had ik gesteld dat het dorp Barneveld steeds meer een reformatorisch dorp begint te worden. Ik werd, tussen het inpakken van mijn inboedel in verhuisdozen door, geïnterviewd voor de radio en diverse (landelijke) kranten en later ook voor tv. In de Barneveldse Krant verschenen vele ingezonden stukken, zowel positieve als negatieve reacties. Ik kreeg uit het hele land e-mails en telefoontjes. 

Ook kon ik bijna geen stap in een winkel of ons winkelcentrum zetten zonder aangesproken te worden. Het was echt een hele hectische tijd. Ik had nooit kunnen vermoeden dat die paar alinea’s zoveel te weeg zouden brengen. De eerste maanden werd ik er werkelijk dagelijks op aangesproken, maar nu komt dat gelukkig niet zoveel meer voor.

Vrijzinnig progressief of anti-refo?
Wat ik betreur is dat er min of meer aan mij een anti-refo imago plakt. Het lijkt me goed hier nog maar eens duidelijk te stellen dat ik niet tegen refo’s ben. Nederland kent godsdienstvrijheid en dat is een groot goed.

Waar ik me wel tegen verzet is de wijze waarop conservatief christelijke politieke partijen voor mij willen bepalen wat ik op zondag wel of niet mag gaan doen. Als je op zondag graag naar de kerk gaat, dan moet je dat vooral doen, zo vaak als jij dat wil. Maar geef mij ook die ruimte en vrijheid om mijn zondag op mijn manier in te vullen.

We hebben ons daarom stevig verweerd toen er in het Barnevelds promotiebeleid een zinsnede werd opgenomen over de zondagsrust. Een amendement van ons haalde het met steun van CDA, VVD en Burger Initiatief om die zin uit het beleidskader te halen.

Het feit dat de Barneveldse bibliotheek dit najaar niet meedeed aan de actie “Nederland leest” was voor ons ook voldoende reden om in de pen te klimmen. Onze schriftelijke vragen leidden er toe dat de bibliotheek het boek wel gratis ging verstrekken aan leeskringen, maar niet aan de leden van de bibliotheek. Dat vonden en vinden wij niet genoeg. 

Pro’98 vindt dat een openbare bibliotheek die betaald wordt uit gemeenschapsgeld, een zo breed mogelijk samengesteld bestuur hoort te hebben. Een samenstelling die een afspiegeling is van de Barneveldse samenleving. We hebben het college ter voorbereiding van discussie in de raad om een nota over dit onderwerp gevraagd . De bibliotheek is tenslotte van ons allemaal.

Strategische Visie
De collegepartijen vinden dat Barneveld moet groeien naar een gemeente met 70.000 inwoners. Het gemeentedebat in januari 2008 leverde op dat de bevolking in meerderheid tegen een grote uitbreiding van de gemeente is. Ook in ons verkiezingsprogramma hebben we duidelijk stelling genomen. Pro’98 vindt dat de Randstad bij Hoevelaken stopt.

Zowel provinciaal als rijksbeleid gaat er van uit dat het gebied tussen Amersfoort/Hoevelaken en de A30 groen blijft. Daar komt nog bij dat  de Ecologische Hoofdstructuur door dit gebied loopt. Wij willen aan dit beleid niet tornen. Wat Pro’98 betreft worden we niet de overloop uit de Randstad, hoewel sommige partijen in de gemeenteraad de A30 als grootste snelweg van Nederland willen ontwikkelen.

Omdat de kernen Garderen, Kootwijk en Stroe door hun ligging op of aan de Veluwe niet of nauwelijks kunnen dan wel mogen groeien, zou de middenzone van onze gemeente over blijven als uitbreidingsgebied. Toekomstige grote uitbreidingen kunnen aan de zuidrand van Voorthuizen en de zuidrand van Barneveld. Hier zouden zich ongeveer 10.000 extra inwoners kunnen vestigen.

Waar laten we dan de groei van nog eens 10.000 inwoners extra? Dat is een dorp ter grootte van Voorthuizen. Wij denken dat bij een groei tot 70.000 inwoners de kernen Barneveld en Kootwijkerbroek aan elkaar zullen groeien. Of maken we van Terschuur/Zwartebroek één groot dorp?

De Strategische Visie staat vol met wensen, zoals het stimuleren van landbouwontwikkelingsgebieden en de recreatie en het ontwikkelen van grote bedrijfsterreinen en woonwijken. In onze ogen kan dat niet allemaal zonder dat dit ten koste gaat van het woongenot in een niet stedelijke omgeving. Pro’98 kiest voor woongenot en niet voor enorme verstedelijking.

Barneveld klimaatneutrale gemeente
Met trots kijk ik terug op de avond die we hebben georganiseerd over Barneveld klimaatneutrale gemeente. Alhoewel de lengte van de inleidingen uiteindelijk iets te weinig ruimte overliet voor discussie, was het leuk om te zien dat de drie inleiders vanuit een totaal verschillende invalshoek het onderwerp benaderden.

Arthur Hofstad van de Gelderse Milieufederatie gaf met name veel praktische tips voor consumenten en gemeentelijke overheden over hoe je bij kan dragen aan klimaatneutraliteit.
Ine Botman, milieumedewerkster van de gemeente Wageningen, gaf ons een uitgebreide blik in de keuken van Wageningen. Deze stad wil in 2030 klimaatneutraal zijn.
Tweede Kamerlid Diederik Samsom hield ons met name een toekomstbeeld voor. Een plaatje van ons leven over pakweg 20 jaar. Niets dat leek op doemdenken, maar juist een prachtig scenario waarin staat beschreven hoe we onze planeet een beetje beter voor onze kinderen kunnen achterlaten.

Al met al een inspirerende avond, voor herhaling vatbaar!

Je kunt in zo’n bijdrage niet compleet zijn. Ik heb geprobeerd de krenten uit de pap te halen en ik zal zeker wat vergeten zijn.

Ik wens u en de uwen een gelukkig en gezond 2009!

Monique RosbergenPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld