Speelbeleidsplan

Speelbeleidsplan

In september 2007 heeft Jaap Beijer een discussienota speelvoorzieningen opgesteld. Het merendeel van zijn voorstellen is overgenomen in het nieuwe speelbeleidsplan van de gemeente.

Onze fractie is tevreden dat het beleidsplan van 1995 is geactualiseerd en dat hierbij tevens een ontbrekend stuk beleid  is toegevoegd, nl. speelbeleid van de doelgroep 13-18 jaar.

De belangrijkste punten van onze discussienota zijn in dit beleidsplan opgenomen te weten;
–    de 3% norm.
–    Het inplannen van buitenspeelruimte in nieuw te bouwen woongebieden 
–    Bestemde buitenspeelruimte in bestaande wijken mogen geen andere bestemming krijgen.

Het wachten is nu op het uitwerkingsplan. We zullen dit nauwgezet volgen zeker t.a.v. het 13- 18 jarigen beleid.
PRO ’98 zou u alvast wat aandachtspunten hiervoor mee willen geven.

1.    Binnenkort komt er een discussie over de combibanen. De eventueel aan te stellen combifunctionarissen kunnen binnen het jeugdbeleid een prima taak vervullen. Het lijkt ons verstandig in het uitwerkingsplan daar al  rekening mee te houden. Te denken valt aan het beheren van playgrounds
2.    Betrek omwonenden, doelgroep en de jongerenwerkers bij het uitwerkingsplan. 
3.    Om de jeugd  actief bij het beleid betrekken zou ik u de overweging willen geven om, dit bijvoorbeeld via hyves of met een in een schoolproject te ontwerpen website te doen. Deze website moet flitsend, aansprekend en interactief zijn en de Barneveldse jongeren moeten zich daar digitaal thuisvoelen. Willen we de jeugd bereiken dan is Internet het kanaal.

De discussienota van Jaap vind je hierPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld