Publicatieborden

Publicatieborden

De fractie van PRO’98 wil op grond van artikel 37 van het reglement van orde van de gemeenteraad vragen stellen over bovengenoemd onderwerp. Tijdens een verkiezingsbijeenkomst in Villa 29, begin 2006, vroegen de jongeren of het mogelijk zou zijn meer publicatieborden in onze gemeente te plaatsen waarop ook zij hun aankondigingen kunnen doen. PRO’98 heeft mét de andere aanwezige politieke partijen toen een toezegging gedaan om zich daar hard voor te gaan maken.

Barneveld, 25 maart 2009

Onderwerp: Publicatieborden/zuilen plaatsen in iedere kern en extra borden/zuilen in de kern Barneveld.

Geacht College,

De fractie van PRO’98 wil op grond van artikel 37 van het reglement van orde van de gemeenteraad vragen stellen over bovengenoemd onderwerp.

Tijdens een verkiezingsbijeenkomst in Villa 29, begin 2006, vroegen de jongeren of het mogelijk zou zijn meer publicatieborden in onze gemeente te plaatsen waarop ook zij hun aankondigingen kunnen doen. PRO’98 heeft mét de andere aanwezige politieke partijen toen een toezegging gedaan om zich daar hard voor te gaan maken.

Bij de behandeling van de kadernota op 20 juni 2006 heeft de fractie van PRO’98 een amendement ingediend (mede ondertekend door CDA en CU) waarin gevraagd werd als prestatie op te nemen: “het plaatsen van een publicatiebord/-zuil in elke kern van de gemeente en het plaatsen van extra borden/zuilen in de kern Barneveld”. Het zou 10 x 2000 euro gaan kosten en de plaatsing zou in overleg gaan met Plaatselijk Belang. Bij de begroting van 2007 werd opgenomen op blz. 31: “Locaties bepalen en borden plaatsen”.

Wij hebben de volgende vragen:

–    Wij hebben de indruk dat de publicatieborden/-zuilen nog niet geplaatst zijn; klopt dit?
–    Als het klopt dat de publicatieborden/-zuilen nog niet geplaatst zijn, wat is daarvan dan de reden?
–    Waarom duurt het zo lang voordat de beloofde publicatieborden/-zuilen geplaatst worden?
–    Wanneer worden de publicatieborden/-zuilen nu wél geplaatst?

Namens de fractie van PRO’98,

A.M. den DunnenPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld