Voorthuizen voor jongerencentrum in enquête PRO’98

Voorthuizen voor jongerencentrum in enquête PRO’98

Inwoners van Voorthuizen spreken zich uit vòòr de komst van een jongerencentrum in deze plaats. Daar moet wel voldoende toezicht zijn om mogelijke overlast te voorkomen. Dat is de uitkomst van de enquête die PRO’98 zaterdag hield op de markt in Voorthuizen.

Een meerderheid vindt dat het jongerencentrum gevestigd moet worden in een uitbreiding van dorpshuis het Trefpunt. Dat krijgt de voorkeur boven vestiging van het jongerencentrum binnen de muren van het Trefpunt.  Daarbij ziet bijna niemand de schietkelder van het Trefpunt zitten als mogelijke locatie. ‘Je stopt je kind toch niet in de kelder’, merkte één van de geënquêteerden op.

Eigen ingang
Uitbreiding van het Trefpunt biedt ook de mogelijkheid om het jongerencentrum van een eigen ingang te voorzien. Dat vinden veel Voorthuizenaren belangrijk omdat anderen er dan geen last van hebben. Want overlast is iets dat zeker moet worden voorkomen. Daarom drongen veel mensen er op aan dat er voldoende toezicht komt. ‘Je moet voorkomen dat bepaalde groepen het voor anderen verpesten’.

Enkele mensen die aan de enquête deelnamen  vonden dat er wel een jongerencentrum moet komen, maar dat daar elders in Voorthuizen een locatie voor gevonden moet worden. Ze noemden bijvoorbeeld het buitengebied, de omgeving van Edda Huzid en de keet op het Oranjeterrein.

Vaart zetten
PRO’98 besloot de enquête te houden omdat deze partij vaart wil zetten achter de realisering van het jongerencentrum. In oktober 2008 nam de gemeenteraad een amendement van PRO’98 aan om geld voor dit jongerencentrum te reserveren.  Het college van burgemeester en wethouders is bezig na te gaan welke locatie het meest geschikt is en wat de kosten zijn.  Een voorstel aan de gemeenteraad ligt er echter nog niet.

Goede richting
PRO’98 vindt dat het tijd wordt voor daadwerkelijke realisering van het jongerencentrum. De uitkomst van de enquête van afgelopen zaterdag betekent voor deze partij een stap in de goede richting.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld