Voorzitter WMO-raad Barneveld stapt op

Voorzitter WMO-raad Barneveld stapt op

De voorzitter van de WMO-raad Barneveld stapt al na zeer korte tijd op uit onvrede over de samenwerking met de gemeente. Adri vindt dat een aantal zaken uit de ontslag brief om opheldering vraagt.

Onderwerp: voorzitter WMO-raad

Geacht College,

De fractie van PRO’98 wil op grond van artikel 37 van het reglement van orde van de gemeenteraad vragen stellen over bovengenoemd onderwerp.

We hebben kennis genomen van de brief van mevrouw van de Fliert d.d. 28 februari 2009 waarin zij haar voorzitterschap van de WMO-raad neer legt. We zijn ons er van bewust dat mevrouw van de Fliert in de brief haar beleving van de feiten weergeeft. Toch zijn wij geschrokken van een aantal zaken die zij in haar brief aangeeft en we hebben daarover de volgende vragen:

–    Hoe is men op een bedrag van 250 euro gekomen toen men de hoogte van de vergoeding voor een voorzitter van de WMO-raad ging bepalen en is dit een reële vergoeding gezien de tijdsinvestering en de verantwoordelijkheden?
–    Hoe hoog is de vergoeding voor een dergelijke voorzitter elders in den lande?
–    Wat is de reden waarom de wethouder de vergoeding niet wilde verhogen toen de WMO-raad dat als wens bij de wethouder  neergelegde?
–    De fractie van PRO’98 vindt dat de WMO-raad een belangrijk orgaan is in onze gemeente. Deelt het college deze mening met onze fractie?
–    Waarom heeft de gemeente geen subsidie aangevraagd bij de provincie die ter ondersteuning van WMO-raden gelden beschikbaar heeft?
–    Klopt het dat de WMO-raad niet kan beschikken over vergaderruimte in het gemeentehuis tijdens avonden?
–    Klopt het dat de WMO-raad niet gefaciliteerd wordt als het gaat om printen en kopiëren?
–    De fractie van PRO’98 krijgt uit deze brief de indruk dat de WMO-raad niet de volledige medewerking en ondersteuning krijgt waar de raad in onze ogen wél recht op heeft. Wat is de wethouder van plan aan deze situatie te gaan doen?

Wij hopen op een spoedig antwoord op al deze vragen. Het is in onze ogen van groot belang dat de WMO-raad zo optimaal mogelijk moet kunnen functioneren. Wij vinden dat de WMO-raad daarom alle mogelijke ondersteuning en facilitering verdient.

Namens de fractie van PRO’98,

A.M. den DunnenPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld