Pro’98 dringt aan op duidelijkheid toekomst “De Koepel”

Pro’98 dringt aan op duidelijkheid toekomst “De Koepel”

De dr. Kruimelstaete is vooral een mooie woonvoorziening in Garderen omdat het een gebouw is waar voorzieningen als een gezondheids- en een welzijnscentrum voor handen zijn. In zo’n complex zullen ouderen langer zelfstandig kunnen wonen, dat past helemaal binnen de WMO.

De dr. Kruimelstichting heeft voor de welzijnsruimte een exploitatieopzet gemaakt en nu blijkt dat er jaarlijks geld tekort zal zijn. De gemeente wordt daarom gevraagd een eenmalige bijdrage te leveren van 350.000 euro, dan zal de exploitatie minimaal de komende 20 jaar in stand gehouden kunnen worden. 100.000 euro komt uit een provinciale stimuleringsbijdrage, de rest van het geld kan worden betaald uit de opbrengst van het Groene Kruis gebouw. Terecht vindt ook onze fractie dat de opbrengst uit dit gebouw ook weer in Garderen wordt geïnvesteerd, omdat het destijds ook door Garderenen is opgebracht.
De fractie van PRO’98 vindt het wél een vreemd moment: Het gebouw staat er al bijna; als er van tevoren goed gerekend was had men toch al eerder moeten weten dat er een tekort zou ontstaan? Regeren en besturen is toch verder kijken dan je neus lang is?
In de commissie hebben wij gevraagd of de toekomst van het dorpshuis de Koepel niet in gevaar komt als ook de SWOB geen gebruik meer zal maken van het dorpshuis. Het antwoord van de wethouder was, en ik citeer uit de notulen van de commissie Samenleving van  6 april j.l.: .: “Er zijn consequenties voor de ontwikkeling van het dorpshuis “De Koepel” omdat een aantal gebruikers zullen overstappen. Wellicht is het een idee om de toekomst van dorpshuis “De Koepel” in een volgende raadsperiode te bespreken in de commissie Samenleving.
Gaan we wachten tot een volgende raadsperiode om over het dorpshuis in Garderen na te denken? En ondertussen rustig toezien terwijl het dorpshuis misschien naar de knoppen gaat? Een dorpshuis in dorp als Garderen is een belangrijke voorziening voor jong en oud. Het zou toch heel kortzichtig zijn om te wachten tot een volgende raadsperiode, om dan pas na te gaan denken over de toekomst van het dorpshuis. Pro’98 vindt dit een onverstandig voorstel. We willen een toezegging van de wethouder dat we nog voor de zomer over de toekomst van het dorpshuis in Garderen met elkaar van gedachten wisselen, net zoals we dat gedaan hebben over de toekomst van het Trefpunt en een jongerenvoorziening in Voorthuizen.  Achter de schermen, zo blijkt uit krantenberichten, zijn er al allerlei ideeën die o.a. Plaatselijk Belang met de gemeente bespreekt; de gemeente die de mogelijkheid van een brede school onderzoekt …… en ondertussen gaat de afbraak van het dorpshuis de Koepel maar door. We vinden dat de discussie in het openbaar moet plaatsvinden en dat alle gebruikers van de Koepel hierover gehoord moeten worden om te voorkomen dat de laatste gebruikers van de Koepel de dupe zullen worden.
Samengevat vinden wij een eenmalige investeringssubsidie voor de welzijnsruimte van Kruimelstaete alleen een goed voorstel als er een brede visie komt op de voorzieningen in Garderen voor jong en oud.

Het college heeft toegezegd dat we inderdaad op korte termijn een brede visie gaan ontwikkelen en dus hebben wij voor het voorstel gestemd.

Adri den DunnenPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld