Investeer in de samenleving, niet in meer ambtenaren

Investeer in de samenleving, niet in meer ambtenaren

Pro’98 vindt dat de gemeente de komende jaren moet blijven investeren in de samenleving en niet in het aannemen van nog meer gemeentelijk personeel.

Het aantal ambtenaren in de gemeente Barneveld is de laatste jaren enorm gestegen. Dat heeft geleid tot een aanzienlijke verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening van onze gemeente en dat is een goede zaak. Maar nu dreigt het in onze ogen een beetje door te slaan. En omdat je (belasting)geld maar één keer kunt uitgeven, moet je dat vooral doen aan zaken die van groot belang zijn voor de gemeenschap en niet aan uitbreiding van het ambtelijk apparaat.

Jongerencentrum Voorthuizen
Pro’98 vindt dat er snel een jongerencentrum in Voorthuizen gerealiseerd moet worden. Uit onze straatinterviews in Voorthuizen blijkt, dat veel Voorthuizenaren dat ook heel erg belangrijk vinden. In het voorstel dat we dinsdag a.s. behandelen is het bedrag dat daarvoor nodig is van het prioriteitenlijstje gehaald. 

Ouderen
Dat geldt ook voor een extra bedrag voor de SWOB. Maar, wat hebben wij aan mooie voorzieningen als de Glindster, dr. Kruimelstaete, De Essenburcht en een nieuwe voorziening in de Veluwehal als er geen geld is om in die spiksplinternieuwe ruimtes activiteiten te organiseren voor ouderen? Pro’98 maakt andere keuzes en wil wel investeren in ouderen en jongeren.

Ook de Boodschappen Plus Bus moet er wat ons betreft komen. Inwoners die thuiszorg krijgen en niet of nauwelijks meer uit huis (kunnen) komen, zouden met die bus, onder begeleiding van vrijwilligers, allerlei activiteiten kunnen ondernemen: van boodschappen doen tot een museum bezoeken.

Hier wordt mee bereikt dat mensen uit hun sociale isolement komen, nieuwe contacten op kunnen doen en ook weer zaken zelf (met wat hulp van een vrijwilliger) kunnen oppakken, zoals het doen van de boodschappen. Niet meer aan je kinderen of kleinkinderen hoeven vragen of ze iets voor je willen halen, maar zelf besluiten of je roze koeken of speculaasjes neemt, ham of boterhamworst. Als we als gemeenschap vinden dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig moeten kunnen functioneren, dan zijn dit de initiatieven die we moeten omhelzen. Dat mag best wat geld kosten!

Dorpshuizen in Garderen en Voorthuizen
Er wordt door de gemeente onderzoek gedaan naar de toekomst van de dorpshuizen in Garderen en Voorthuizen. Belangrijk is goed te bekijken welke voorzieningen er (extra) nodig zijn. Zo zou bijvoorbeeld een brede school gekoppeld kunnen worden aan het dorpshuis in Garderen. Het is in ieder geval duidelijk dat er voor beide dorpshuizen wat moet gebeuren en dan vindt Pro’98 het verstandig daar alvast geld voor te reserveren.

Antoniusschool
Het bestuur en de ouders van de kinderen van de Antoniusschool willen graag in het monumentale pand blijven, waar de school nu zit en niet verhuizen naar ‘t Valkhof. Wel moet het gebouw dan aangepast worden aan de eisen en wensen van deze tijd en veel achterstallig onderhoud worden ingehaald. De beste plek voor deze school met een regionale functie is volgens Pro’98 het centrum van het dorp Barneveld.

Sport
Het is ons totaal onduidelijk waarom in het voorstel dat dinsdag wordt behandeld de sportcomplexen in Terschuur en Garderen moeten wachten tot ná 2013 voordat er gestart wordt met de vernieuwing/vervanging van de kleedkamers. Wat Pro’98 betreft wordt dit veel eerder uitgevoerd.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld