Antoniusschool

Antoniusschool

Motie Antoniusschool

Kadernota 2010-2013

De raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen op 3 juni 2009


Ondergetekenden stellen de volgende motie voor:

De Raad spreekt als zijn mening uit dat de Antoniusschool op de huidige locatie moet blijven.

Toelichting: 

Reeds 100 jaar vindt op de huidige locatie Rooms Katholiek onderwijs plaats. De directie en ouders van de Antoniusschool zien een verhuizing absoluut niet zitten. Zij vrezen dat verhuizing kan leiden tot achteruitgang en misschien daardoor het op langere termijn verdwijnen van Rooms Katholiek basisonderwijs in Barneveld hetgeen onwenselijk is.

Ondertekening en naam:

Namens de VVD:          Namens PRO 98      Namens Burgerinitiatief

J.A.F. Guldie                 J.G.J.M. Beijer             D.van Rheenen

P.B.J. Vos                     M. Rosbergen               A. vd KampPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld