Jongerenwerk Voorthuizen

Jongerenwerk Voorthuizen

Agendapunt: VI-3
Voorstel nr: 09-50

Onderwerp: Kadernota 2010-2013, Programma 9, Welzijn en Zorg, Jongerencentrum Voorthuizen

De raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen d.d. 3 juni 2009

Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor:

➢    Opnemen in de beleidstoevoegingen: Jongerenwerk Voorthuizen –  70,7

Dekking voor deze beleidstoevoeging kan gevonden worden in de volgende formatie-uitbreidingsvoorstellen, door deze op te schorten, te temporiseren of door budgetverlaging:

Versterking financiële functie (135,0), Mobiel werken (159,6), beleid en uitvoering onderwijshuisvesting (75,0), kwaliteitsverbetering Ruimtelijke Ordening (115,0)

Toelichting: in oktober 2009 heeft de gemeenteraad per amendement aangegeven dat in 2009 een jongerencentrum in Voorthuizen moet worden gerealiseerd. Die opdracht moet worden uitgevoerd en dus ook de financiële consequenties.

Pro’98

A.M. den Dunnen

M. Rosbergen