Slachtofferhulp

Slachtofferhulp

Agendapunt: VI-3
Voorstel nr: 09-50

De raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen d.d. 3 juni 2009

Onderwerp: Kadernota 2010 – 2013, Programma 9 Welzijn en Zorg, Slachtofferhulp Nederland

De Raad,

Overwegende dat:

–    Volgens Slachtoffer Hulp Nederland de gemeente Barneveld met het subsidiebedrag per inwoner ver achterblijft bij andere gemeenten in Gelderland
–    Volgens SHN andere gemeenten niet mee subsidiërend willen zijn voor een achterblijvende gemeente
–    SHN overweegt het serviceniveau voor onze gemeente te verlagen

verzoekt het college

indien bovenstaande daadwerkelijk aan de orde is, de Barneveldse bijdrage op te trekken tot regionaal gemiddeld niveau.

en gaat over tot de orde van de dag.

Pro’98

J.G.J.M. Beijer

A.M. den DunnenPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld