Verenigingstarief schaffelaartheater

Verenigingstarief schaffelaartheater

Agendapunt: VI-3

Onderwerp: Ontwerp kadernota 2010-2013

De raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen d.d. 3 juni 2009

De Raad,
Gehoord de beraadslaging,
Overwegende dat:
–    Met het realiseren van het Schaffelaartheater veel gemeenschapsgeld is gemoeid
–    Dat de gemeente de komende jaren bijdraagt in de exploitatielasten
–    Dat bij de besluitvorming voor het theater er steeds rekening mee is gehouden dat de huidige culturele gebruikers van de toneelzaal in de Veluwehal, tegen verenigingsvoorwaarden gebruik zouden kunnen maken van het Schaffelaartheater

Vraagt het college:

– Uitvoering te geven aan de wens van de raad, dat culturele verenigingen die nu gebruik maken van de toneelzaal, tegen verenigingsvoorwaarden gebruik kunnen maken van het Schaffelaartheater, analoog aan de afspraken zoals die gelden voor de huidige gebruikers van de Markthal en die in de toekomst gebruik gaan maken van de te realiseren Evenementenhal

En gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

De huidige gebruikers van de Markthal, zo is afgesproken, kunnen straks tegen verenigingstarief terecht in de te realiseren Evenementenhal. Wij vinden dat deze afspraken ook moeten gelden voor de huidige – culturele – gebruikers van de toneelzaal

Burger Initiatief                    Pro’98

D.H. van Rheenen               A.M. den Dunnen

A.D.G. van de Kamp           M. RosbergenPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld