Onteigeningsprocedure

Onteigeningsprocedure

Onteigenen van grond is de laatste stap in een procedure die vaak jarenlang duurt en uiteindelijk wegens algemeen belang toch doorgezet moet worden. Dit algemeen belang dient volgens Pro98 door een openbaar instituut beoordeeld te worden, in dit geval de gemeenteraad in een openbare vergadering bijeen met mogelijkheid tot inspraak.

Pro98 heeft t.a.v. de ontwikkeling Harselaar West West de overtuiging dat de planvorming helder geweest is en dat de gemeente dit plangebied dient te ontwikkelen. Het hier starten van een onteigeningsprocedure heeft onze steun.
Dit is in tegenstelling tot het tweede beslispunt want het starten van voorbereidingen voor de onteigeningsprocedure is reeds een grote stap die mogelijk de gemeente in diskrediet kan brengen. Wij vinden principieel dat deze beslissing niet gedelegeerd kan worden aan het college. Bovendien kan gesteld worden dat onteigeningsprocedures vaak zo lang lopen dat een versnelling in weken uitgedrukt in het niet valt bij het jarenlange traject dat hiervoor plaats gevonden heeft.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld