verkeerstunnel Baron van Nagelstraat

verkeerstunnel Baron van Nagelstraat

Pro98 is altijd voor de stimulering van openbaar vervoer geweest en een treinstation op de lijn van/naar Apeldoorn zou een grote aanwinst zijn, waarvan de inwoners van de gemeente en de bedrijven op Harselaar kunnen profiteren. Voorwaarde bij realisatie van een nieuw station is dat er een tunnel onder het spoor in de Baron van Nagellstraat komt. Mijn vraag was vorige week aan de wethouder of we ook met een brug over het spoor heen mogen. Ik ben benieuwd naar het antwoord hierop. Daarnaast is ook de ontsluiting van HarselaarZuid alleen mogelijk indien deze verkeerstunnel aanwezig is, waardoor er een tweede motivatie voor de aanleg van een tunnel is. Tevens is HarselaarZuid de bron om de financiën beschikbaar te krijgen. Indien de gevraagde bijdragen uit de Rijksregeling Spoorse Doorsnijdingen en die van de provincie Gelderland ter beschikking komen, dient de gemeente nog 11 miljoen toe te voegen, voor een groot deel te bekostigen uit de ontwikkelingen op Harselaar.

 

We hebben dus te maken met 3 keer een beslissing die gunstig uit moet vallen (subsidie Spodo, overleg met provincie en realisatie Harselaar-Zuid), waardoor we als raad een kader aangeven en moeten afwachten of het op beschreven manier zal lukken.
Het college heeft aangegeven dat indien de kaders niet gevolgd worden, het probleem aan de raad zal worden voorgelegd. Als Pro98 gaan we akkoord met de kaderstelling op deze korte termijn voor het verkrijgen van de subsidies. Maar gezien de onzekerheid in de uit te geven kosten met een afwijkingmarge van 30% (dat is 10 miljoen euro), pleiten we ervoor om later dit jaar een beter uitgewerkt plan in de gemeenteraad te behandelen.