Amendementen milieubeleidsplan

Amendementen milieubeleidsplan

Agendapunt: VIII-8
Voorstel nr: 09-66

Onderwerp: Milieu(klimaat)beleidsplan Barneveld 2009-2013

De raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen d.d. 29 september 2009

Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor:

Gevraagde beslissing punt 1.1a te wijzigen in:

“Met de uitvoering van het milieubeleidsplan moet Barneveld minimaal tot de middenmoot behoren op het gebied van klimaatbeleid;”

Toelichting: in het huidige beslispunt wordt gesteld dat de gemeente Barneneveld er naar streeft om een middenmoter te zijn op het gebied van klimaatbeleid. Het “streven naar”  houdt geen enkele verplichting in zich en is daarom onvoldoende. 

Pro’98

A. Barendregt
M. Rosbergen 
—————————————————————–

Agendapunt: VIII-8
Voorstel nr: 09-66

Onderwerp: Milieu(klimaat)beleidsplan Barneveld 2009-2013

De raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen d.d. 29 september 2009

Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor:

Gevraagde beslissing punt 1.b.a aan te vullen met:

“energiebesparing wordt vast onderdeel van vergunningverlening en ruimtelijke procedures”

Toelichting: alleen aandacht besteden aan duurzaamheid, klimaat en energie is onvoldoende. 

Pro’98

A. Barendregt
M. Rosbergen

——————————————————————

Agendapunt: VIII-8
Voorstel nr: 09-66

Onderwerp: Milieu(klimaat)beleidsplan Barneveld 2009-2013

De raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen d.d. 29 september 2009

Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor:

Gevraagde beslissing punt 1.b.c te wijzigen in:

“Door lokaal en regionaal mogelijkheden te vinden voor duurzame energieopwekking”

Toelichting: alleen zoeken naar mogelijkheden is veel te vrijblijvend.   

Pro’98

A. Barendregt
M. RosbergenPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld