Millenniumgemeente

Millenniumgemeente

De millenniumdoelen laten zich grotendeels samenvatten als doelen die zich richten op de gelijkwaardigheid van en de gelijke kansen voor mensen in een duurzame samenleving. Voor wat betreft het laatste hebben we bij het vorige agendapunt al voldoende duidelijk gemaakt dat Pro’98 vindt dat de gemeente Barneveld wel ambitieuzer kan zijn op het gebied van duurzaamheid, dat ga ik hier nog niet eens herhalen.

Maar vooral in ontwikkelingslanden zijn gelijkwaardigheid van en gelijke kansen voor mensen grote knelpunten. Discutabel is dan wat hier nu de taak van de gemeentelijke overheid is en wat de taak van het particulier initiatief. 

In Barneveld kunnen we trots zijn op een groot aantal initiatieven en organisaties dat zich bezig houdt met ontwikkelingssamenwerking. Het gevoel van verantwoordelijkheid voor mensen die kansen horen te krijgen, is groot in Barneveld. 

Uniek is de wijze waarop een aantal organisaties samenwerkt in De Ark, maar uniek is ook dat de gemeente Barneveld voor huisvesting zorgt voor deze organisaties, dus faciliterend optreedt. 

In die zin kun je zeggen dat we als gemeente op dit moment al invulling geven aan een aantal millenniumdoelen. We hebben alleen nog niet eerder het uithangbord “Barneveld millenniumgemeente”  aan ons gemeentehuis gehangen. En als je al de beste bent van Gelderland, dan hoort dat bord er toch zeker bij.

Eerlijk is eerlijk: we hadden er wat meer van verwacht, maar als we puur pragmatisch naar dit voorstel kijken, dan wordt er wel degelijk invulling gegeven aan dat wat ons oorspronkelijk voor ogen stond, want:

1.    een goede vervangende huisvesting voor de organisaties in De Ark is voor de toekomst gegarandeerd
2.    initiatieven op het gebied van 1 of meer millenniumdoelen kunnen in aanmerking komen voor een stimuleringsbijdrage van de gemeente en
3.    een duurzaam leefmilieu en maatschappelijk verantwoord ondernemen worden richtingwijzers voor de gemeente 

Daarom een compliment aan de werkgroep, die er in onze ogen het maximaal haalbare uit heeft gehaald.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld