Kritische vragen Pro’98 over ‘kwestie-Brons’

Kritische vragen Pro’98 over ‘kwestie-Brons’

BARNEVELD/VOORTHUIZEN – De politieke partij Pro’98 vraagt zich af waarom de gemeente Barneveld de kwaliteit van wonen in de omgeving van mengvoederfabriek Brons in Voorthuizen ,,minder belangrijk” vindt dan de ontwikkeling van dit bedrijf. Dat is één van de schriftelijke vragen die raadslid Aat Barendregt heeft gesteld aan burgemeester en wethouders. Aanleiding is een beroep dat door enkele buurtbewoners is ingesteld bij de Raad van State tegen een door Barneveld verleende milieuvergunning. ,,De groei van dit bedrijf gedurende de laatste vijftig jaar staat op gespannen voet met de kwaliteit van wonen in de directe omgeving”, vindt de partij.

Uit de Barneveldse Krant, woensdag 23 september 2009

Tijdens de behandeling van de zaak op dinsdag 8 september in Den Haag bleek dat de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB) diverse tekortkomingen heeft geconstateerd in de milieuvergunning, onder meer bij de vaststelling van de geluidsbelasting voor omliggende woningen.
Die conclusie is koren op de molen van Pro’98, die al eerder heeft aangegeven dat de gemeente moet streven naar verplaatsing van Brons. De fractie vraagt het college nu of recent of in een eerder stadium is geprobeerd om het bedrijf aan de Molenweg te verplaatsen, net zoals dat een aantal jaren geleden in samenwerking met de provincie is gebeurd bij veevoederfabriek De Heus in Barneveld. ,,Als het antwoord hierop negatief is, wordt de vervolgvraag: waarom niet?”, schrijft Barendregt.
Volgens de fractie zijn er ,,vele signalen” dat de gemeente de woonkwaliteit en belangen van buurtbewoners uit het oog dreigt te verliezen. ,,Heeft de gemeente niet de taak om burgers te beschermen tegen overlast?”
,,De beschikbare milieuruimte was door Brons al voor honderd procent ingevuld”, vervolgt Barendregt. ,,De mate van overlast is geheel verschillend als je kijkt naar de huidige situatie met vele grote vrachtwagens en de voormalige situatie, met enkele kleine vrachtauto’s. Kan het college aangeven op welke wijze een evenwicht tussen (uitbreidende) bedrijvigheid en woonkwaliteit kan worden gevonden?”

De fractie vraagt zich tot slot af hoe het kan dat nieuwbouwplannen aan de Van Effrinkstraat, Koninginnelaan en Kromme Akker geblokkeerd worden door de aanwezigheid van het veevoederbedrijf en dat er wél huizen aan het naastgelegen Molenpark gebouwd konden worden, ,,op steenworp afstand van Brons”.
De Raad van State doet binnen enkele weken uitspraak over de milieuvergunning die de gemeente in oktober 2008 heeft verleend aan Brons voor de bestaande situatie van het bedrijf, een verlenging van de schoorsteen en een geluidsscherm van drie meter hoogte.

‘Waarom zit Brons nog in woonwijk?’

Uit de Barneveldse Krant, maandag 19 oktober 2009

VOORTHUIZEN – De politieke partij Pro’98 wil van burgemeester en wethouders van Barneveld een duidelijk antwoord op de vraag waarom veevoederfabriek Brons nog steeds in de bebouwde kom van Voorthuizen is gevestigd. En op de vraag waarom de afgelopen jaren niet is opgetreden tegen overschrijding van de productielimiet in de oude vergunning.
Dat blijkt uit nieuwe schriftelijke vragen van raadslid Aat Barendregt van Pro’98. Hij is niet tevreden met de antwoorden van het college op eerdere vragen over de milieuvergunning voor het bedrijf aan de Molenweg.
Barendregt schrijft dat ongeveer vijf jaar geleden twee uitgewerkte plannen namens Brons bij de gemeente zijn ingediend. Het voorstel was toen volgens hem om het terrein van de mengvoederfabriek grotendeels te bebouwen met woningen, zodat Brons zou kunnen vertrekken.

,,Het tekort op de begroting van deze plannen was slechts drie miljoen euro”, meldt Barendregt. ,,Dat bedrag zou mogelijk voor het grootste deel gedekt kunnen worden met subsidies van de provincie en de Europese Unie. Waarom heeft het college dit gunstige aanbod niet direct met open armen ontvangen en waarom zijn deze plannen niet verder uitgewerkt?”, vraagt hij zich af. 
Het raadslid wil weten of het college ,,alsnog bereid is te overwegen om de mengvoederfabriek uit Voorthuizen weg te halen”.

Barendregt wijst verder op het enorme verschil tussen de productiehoeveelheid uit de vergunning van 1996 (ruim 38.000 ton) en de hoeveelheid in de nieuwe vergunning (ruim 254.000 ton).
,,Waarom probeert het college de huidige productie te legaliseren en wordt niet de gegunde hoeveelheid uit 1996 aangehouden?”, vraagt Barendregt. ,,Reeds in 1996 was de limiet in de milieugrenzen voor de directe omwonenden en het hele centrumgebied van Voorthuizen bereikt. Waarom is de afgelopen dertien jaar niet gehandhaafd tot het niveau van de vergunning uit 1996?”, voegt hij daaraan toe.
Barendregt erkent dat het college bevoegd gezag is bij het verlenen van milieuvergunningen. ,,De vraag is op welke wijze de gemeenteraad de mogelijkheid heeft om te controleren of de kaders volgens de Wet milieubeheer door het college op de juiste wijze worden gehanteerd. Kunt u aanduiden hoe de raad deze controlerende taak moet vervullen?”

Zoals eerder gemeld spreekt de Raad van State zich binnenkort uit over de milieuvergunning voor Brons. Buurtbewoners hebben beroep ingesteld, omdat zij overlast vrezen door geluid, geur, trillingen en stof.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld