College betuigt ,,beetje spijt’’

College betuigt ,,beetje spijt’’

BARNEVELD – Het college moest een kritische Pro’98 gelijk geven: achteraf bezien was het verstandiger geweest de raad tussentijds te informeren over de plannen voor een evenementencomplex aan de Thorbeckelaan. ,,Een beetje spijt hebben we wel’’, trok wethouder Gerard van den Hengel het boetekleed aan.

Uit de Barneveldse Krant, door Hans-Lukas Zuurman

Dit gebeurde tijdens de commissie Bestuur, waar de raadsleden ‘bedenkingen en wensen’ konden uiten over de gesloten koopovereenkomst en akte van levering/erfpachtovereenkomst met ondernemer Timo Kruft. De Voorthuizenaar wil aan de Thorbeckelaan de ‘Midden Nederland Hallen’ bouwen om er zowel grootschalige evenementen te houden als activiteiten zoals die in de inmiddels gesloopte Markthal plaatsvonden. Uitgangspunt voor een nieuwe evenementenhal in Barneveld is altijd geweest dat die de Markthal moet vervangen.

Tussentijds is de visie op de omvang gewijzigd en volgens Rosbergen had het college de raad daarover moeten raadplegen. Bijvoorbeeld toen het college ,,op eigen houtje’’ een programma van eisen opstelde. ,,We vroegen om een Markthal, maar krijgen iets dat nog veel groter wordt dan een Markthal met een plus”, merkte Rosbergen vervolgens op over het plan van Kruft.
Volgens haar had het college wederom aan de bel moeten trekken toen Kruft zijn plan indiende. ,,Ook dat was een goed moment geweest om de raad te vragen of dit een gewenste ontwikkeling voor Barneveld is. Overigens vindt Rosbergen dat de raad ook de hand in eigen boezem mag steken. ,,We kunnen het onszelf verwijten dat we geen informatie hebben gevraagd. Je kunt moeilijk zeggen dat we onze oren en ogen afgelopen tijd dicht hebben gehouden’’, verklaarde ze na afloop.
Van den Hengel had de raad er dan ook op gewezen dat via voortgangsrapportages, de pers en informatieverstrekking aan omwonenden duidelijk was gemaakt dat er wat stond te gebeuren.

Rosbergen heeft ,,erg veel moeite’’ met de contractueel vastgelegde afspraak dat de gemeente gedurende een periode van vijf jaar jaarlijks 75.000 euro ‘gewenningsbijdrage’ betaalt aan Kruft. Hierdoor kunnen Markthalactiviteiten in de nieuwe situatie volgens het oude huurtarief starten. ,,We doen dit zonder enige vorm van controle. Keer het om, geef subsidie aan activiteiten uit de voormalige Markthal. Dat is veel realistischer en controleerbaar.’’
Adriaan Guldie (VVD) had minder problemen met de gekozen optie: ,,Zo kunnen ook nieuwe of eerder gestopte activiteiten starten. Wel moet het eenduidig en afrekenbaar zijn.’’ Heimen Schuring (ChristenUnie) volgde die denklijn. ,,We moeten duidelijk maken dat niet de ondernemer, maar evenementen worden gesteund.’’ Lijst 8 steunde de lijn van Rosbergen, maar vroeg zich af of het nog wel gewijzigd kon worden. Volgens Rosbergen moet het college opnieuw terug naar de onderhandelingstafel.Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld