Schriftelijke vragen combinatiefuncties

Schriftelijke vragen combinatiefuncties

Na de bijeenkomst van 8 december 2009 over de inzet combinatiefuncties, is gebleken dat er nog veel verwarring is over het inzetten van de combinatiefunctionarissen. Dit vindt onze fractie jammer temeer omdat 1 januari 2010 de gelden van het Ministerie hiervoor beschikbaar komen.

Geacht College,

De fractie van PRO’98 wil op grond van artikel 37 van het reglement van orde van de gemeenteraad vragen stellen over bovengenoemd onderwerp.

Na de bijeenkomst van 8 december 2009 over de inzet combinatiefuncties, is gebleken dat er nog veel verwarring is over het inzetten van de combinatiefunctionarissen. Dit vindt onze fractie jammer temeer omdat 1 januari 2010 de gelden van het Ministerie hiervoor beschikbaar komen. 

PRO’98 is groot voorstander van het inzetten van beweegteams voor de basisscholen en sportcoördinatieteams voor het voortgezet onderwijs. Ik heb u tijdens de bijeenkomst uitgelegd hoe deze teams zouden kunnen functioneren. Hoe ze enerzijds kunnen zorgen voor het ontlasten van onderwijzers en anderzijds dwarsverbanden kunnen leggen met bijvoorbeeld sportverenigingen. PRO’98 vindt dat een efficiënte, effectieve en doelmatige manier om de (sport) combinatiefunctionarissen in te zetten op scholen. Daarover heb ik de volgende vragen:

1.    Is het college bereid een pilot met een “beweegteam” (volgens de richtlijnen van het Studiecentrum Leerplan Ontwikkeling) te starten op de brede school in de wijk De  Burgt en/of Voorthuizen-Centrum?  
2.    En dezelfde vraag maar dan voor het plaatsen van een sportcoördinatieteam (volgens de richtlijnen van de KVLO) op het V.O., bijvoorbeeld de Meerwaarde?

Verder over de inzet combinatiefunctionarissen:
3.    Wil het College onderzoek doen bij vergelijkbare gemeenten als Barneveld (dus die gemeentes die in de tweede tranche zaten) hoe men daar omgaat met de inzet van deze functionarissen bij de sportverenigingen?

Wij maken ons zorgen over de geoormerkte gelden van het ministerie voor de 5,4 Fte. Het is bijna 1 januari 2010.

4.    Komt de bijdrage van het Ministerie nu in gevaar?

Namens de fractie van PRO’98,

J.G.J.M. BeijerPro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld