Gerdi Verbeet breekt lans voor democratie

verbeet02

Gerdi Verbeet breekt lans voor democratie

Eerlijkheid kan kloof dichten

verbeet02BARNEVELD – De kloof tussen burger en politiek kun je alleen dichten als je eerlijk bent. Je moet duidelijk zeggen wat wel en niet kan en geen dingen beloven die je niet waar kan maken. Politieke partijen moeten voor de verkiezingen niet een te grote broek aantrekken, dus geen dingen beloven die ze niet waar kunnen maken. Dat ondermijnt het vertrouwen in de politiek en verbreedt de kloof. Volgens Gerdi Verbeet, voorzitter van de Tweede Kamer, is dit een van de belangrijkste zaken waarmee we onze parlementaire democratie goed kunnen laten functioneren en de enige manier waarop de burger het ook begrijpen kan.
Mevrouw Verbeet sprak woensdagavond op uitnodiging van Pro98 in restaurant Het Schaap voor een zeer belangstellend publiek. Onderwerp van de avond was ‘Hoe dicht je de kloof tussen de politiek en de burger?’. Voor de aanwezigen was de avond eigenlijk te kort. Het publiek stelde zoveel vragen aan mevrouw Verbeet dat men niet meer toekwam aan het discussiëren over stellingen, zoals de bedoeling was.

Als voorzitter van de Tweede Kamer heeft mevrouw Verbeet het niet altijd even makkelijk. Ze stelde dat ze niet echt blij was met de gang van zaken tijdens het debat over Irak en het rapport Davids. ,,In een dergelijk debat moet je elkaar wel heel kunnen houden en toch kritisch zijn. Politici moeten over hun eigen ego’s heen kunnen kijken en het land niet in een crisissfeer brengen om iets wat zeven jaar geleden gebeurd is. Juist nu er zo veel problemen op te lossen zijn op onder meer het financiële vlak moeten we in het landsbelang onze verantwoordelijkheid nemen.”Haar rol van de voorzitter is te zorgen dat de democratie zo goed mogelijk functioneert. Daarom staat Gerdi Verbeet ook heel duidelijk boven de partijen, ondanks haar PvdA-lidmaatschap. ,,Toen ik begon als voorzitter had ik een missie en die heb ik nog: We moeten zorgen voor helder taalgebruik, zodat de burger na vijf minuten luisteren al snapt waar het over gaat. We moeten de bal spelen en niet de man. Ik moet eerlijk zeggen dat deze beide zaken ook wel eens mis gaan, maar we doen ons best,” aldus Verbeet.

Het beeld dat vele burgers van politici hebben is dat het zakkenvullers en draaikonten zouden zijn en dat ze niet weten wat er speelt in de samenleving. Hier is mevrouw Verbeet heel duidelijk in: ,,Dat is heel jammer, want alle leden van de Tweede Kamers staan ook gewoon in de maatschappij en ik ken geen enkel lid dat daar zit voor het eigen belang. Iedereen is toch bezig voor de parlementaire democratie en ik wil dit op alle manieren duidelijk maken. Wel moeten we regelmatig aan zelfreflectie doen: doen we de goede dingen en doen we de dingen goed?”